Vasaris

2007 m. vasario 15 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-37 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2007 metų biudžeto".

• Sprendimo Nr.T2-37 1,2,3,4,5,6,7,8 priedai.

• Sprendimo Nr.T2-37 9 priedas.

2007 m. vasario 15 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-38 "Dėl 2007 metų melioracijos programos patvirtinimo".

2007 m. vasario 15 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-39 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006-03-30 sprendimo Nr.T2-72 dalinio pakeitimo".

2007 m. vasario 15 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-40 "Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio už 2006 metus".

2007 m. vasario 15 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-41 "Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio už 2006 metus".

2007 m. vasario 15 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-42 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos Finansų kontrolės būklės ataskaitos tvirtinimo".

2007 m. vasario 15 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-43 "Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, eilės sudarymo".

2007 m. vasario 15 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-44 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-01-25 sprendimu Nr.T2-1 patvirtintos Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2007 metų I-ojo ketvirčio sąmatos papildymo ir pakeitimo".

2007 m. vasario 15 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-45 "Dėl 2007-2010 metų komunalinių atliekų tvarkymo plano tvirtinimo".

• Sprendimo Nr.T2-45 priedas.

2007 m. vasario 15 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-46 "Dėl leidimo rengti detalųjį planą".

2007 m. vasario 15 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-47 "Dėl sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo dokumento rengimo".

2007 m. vasario 15 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-48 "Dėl išlaidų darbo užmokesčiui ir madikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Kretingos ligoninei nustatymo".

2007 m. vasario 15 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-49 "Dėl išlaidų darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centrui nustatymo".

2007 m. vasario 15 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-50 "Dėl išlaidų darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Salantų pirminės sveikatos priežiūros centrui nutatymo".

2007 m. vasario 15 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-51 "Dėl išlaidų darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centrui nustatymo".

2007 m. vasario 15 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-52 "Dėl Kretingos sporto mokyklos sporto renginių dalyvių vienos paros maitinimo normų patvirtinimo".

2007 m. vasario 15 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-53 "Dėl Kretingos rajono kultūros centro 2006 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo".

2007 m. vasario 15 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-54 "Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro 2006 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo".

2007 m. vasario 15 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-55 "Dėl Kretingos muziejaus 2006 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo".

• Sprendimo Nr.T2-55 priedas.

2007 m. vasario 15 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-56 "Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus 2006 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo".

• Sprendimo Nr.T2-56 priedas.

2007 m. vasario 15 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-57 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės M.Valančiaus viešosios bibliotekos 2006 metų veiklos ataskaitų tvirtinimo".

2007 m. vasario 15 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-58 "Dėl kategorijų suteikimo Kretingos rajono kultūros centrams tvarkos, kategorijų suteikimo ekspertų komisijos veiklos nuostatų tvirtinimo bei kategorijų suteikimo ekspertų komisijos sudarymo".

2007 m. vasario 15 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-59 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-03-31 sprendimu Nr.T2-96 patvirtintų Kretingos rajono savivaldybės M.Valančiaus viešosios bibliotekos nuostatų 19.5. punkto pripažinimo netekusiu galios".

2007 m. vasario 15 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-60 "Dėl negyvenamųjų patalpų J.K.Chodkevičiaus g.10, Kretingoje, panaudos".

2007 m. vasario 15 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-61 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugpjūčio 9 d. sprendimo Nr.T2-264 "Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos" pakeitimo".

2007 m. vasario 15 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-62 "Dėl stadiono patalpų Savanorių g.23A, Kretingoje, nuomos".

2007 m. vasario 15 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-63 "Dėl kompiuterinės įrangos perdavimo".

2007 m. vasario 15 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-64 "Dėl būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam vandeniui ruošti naudojant kietąjį ar kitokį kurą kompensacijų skyrimo ir teikimo nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims tvarkos patvirtinimo".

2007 m. vasario 15 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-65 "Dėl kietojo kuro (malkų) vidutinės kainos patvirtinimo".

2007 m. vasario 15 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-66 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos narių ir valstybės tarnautojų 2007 metų mokymo prioritetų nustatymo".

2007 m. vasario 15 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-67 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr.T2-376 "Dėl Kretingos rajono mokyklų nuostatų tvirtinimo" ir 2006 m. birželio 29 d. sprendimo Nr.T2-175 "Dėl Kretingos vaikų ugdymo centro nuostatų pakeitimo" pakeitimo".

2007 m. vasario 15 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-68 "Dėl sutikimo perimti turtą".

• Sprendimo Nr.T2-68 priedas.

2007 m. vasario 15 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-69 "Dėl sutikimo perimti kompiuterinę ir programinę įrangą".

2007 m. vasario 15 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-70 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės 2007 - 2008 metų teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų restruktūrizavimo programos tvirtinimo".

• Sprendimo Nr.T2-70 priedas.