Sausis

2007 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-1 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo komisijos 2006 metų veiklos ataskaitos, savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2006 metų pajamų ir išlaidų apyskaitos bei 2007 metų I-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo".

2007 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-2 "Dėl privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo rajono mokykloms mokinių sveikatos priežiūrai finansuoti".

2007 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-3 "Dėl gyventojų atleidimo nuo žemės ir žemės nuomos mokesčių".

2007 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-4 "Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio už 2006 metus ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006-11-30 sprendimo Nr.T2-308 "Dėl nekilnojamojo turto mokesčio" pripažinimo netekusiu galios".

2007 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-5 "Dėl vietinės rinkliavos mokesčio nustatymo".

2007 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-6 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-08-25 sprendimo Nr.T2-213 vykdymo ir įgaliojimo Viešojo pirkimo komisijai".

2007 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-7 "Dėl detaliojo plano Klaipėdos g.155, Kretingos m., tvirtinimo".

2007 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-8 "Dėl detaliojo plano Vytauto g.135, Kretingos m., tvirtinimo".

2007 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-9 "Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro projekto "Paslaugų šeimai ir vaikui kokybės gerinimas Kretingos socialinių paslaugų centre".

2007 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-10 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo".

2007 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-11 "Dėl kompiuterių įrangos perėmimo".

2007 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-12 "Dėl civilinės saugos priemonių perdavimo".

2007 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-13 "Dėl turto Šukės kame, Darbėnų seniūnijoje, perdavimo ir panaudos".

2007 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-14 "Dėl garažo Vilniaus g.6, Kretingoje, panaudos".

2007 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-15 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr.T2-333 "Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ugdymo grupėse nustatymo" pakeitimo".

2007 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-16 "Dėl mokinių priėmimo į Kretingos rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo".

2007 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-17 "Dėl rajono mokyklų ikimokyklinio ugdymo auklėtojų, priešmokyklinio ugdymo pedagogų savaitinių valandų nustatymo".

2007 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-18 "Dėl Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazijos nuostatų tvirtinimo".

2007 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-19 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-03-31 sprendimo Nr.T2-97 "Dėl Kretingos rajono kultūros centro nuostatų tvirtinimo" papildymo".

2007 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-20 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-05-27 sprendimo Nr.T2-149 "Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro steigimo" papildymo".

2007 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-21 "Dėl Kretingos rajono kultūros centrų akreditavimo komisijos sudarymo".

2007 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-22 "Dėl įgaliojimo kontroliuoti keleivinį kelių transportą".

2007 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-23 "Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro etatų".

2007 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-24 "Dėl Irenos Narmontaitės atleidimo iš Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiosios gydytojos pareigų". 

2007 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-25 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr.T2-429 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovams personalinių priedų prie tarnybinių atlyginimų skyrimo tvarkos ir skatinimo sąlygų patvirtinimo" dalinio pakeitimo".

2007 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-26 "Dėl Kretingos muziejaus direktorės tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo".

2007 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-27 "Dėl priedų prie tarnybinio atlyginimo nustatymo".

2007 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-28 "Dėl priemokos Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriui nustatymo".

2007 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-29 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. spalio 28 d. sprendimo Nr.T2-347 "Dėl piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) skyrimo ir mokėjimo tvarkos tvirtinimo" ir jį keitusių sprendimų pripažinimo netekusiais galios".

2007 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-30 "Dėl mokytojo padėjėjo etatų steigimo Kretingos rajono Kalniškių pagrindinėje mokykloje ir Vaikų ugdymo centre".

2007 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-31 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo".

2007 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-32 "Dėl triukšmo prevencijos Kretingos rajono viešosiose vietose taisyklių tvirtinimo".

2007 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-33 "Dėl viešosios įstaigos Kretingos verslo informacijos centro veiklos išplėtimo, turto perdavimo pagal panaudos sutartį ir įgaliojimų suteikimo".

2007 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-34 "Dėl detaliojo plano Parko g., Kretingos m., tvirtinimo".

2007 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-35 "Dėl rajono švietimo įstaigų darbuotojų tarifinių atlygių ir tarnybinių atlyginimų priedų".

2007 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-36 "Dėl leidimo rengti detalųjį planą".