Balandis

2009 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-119 „Dėl programų finansavimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto“

16 2 7

2009 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-120 „Dėl leidimo paimti 2427,4 tūkst. Lt trumpalaikę paskolą iš valstybės biudžeto lėšų ir įgaliojimo pasirašyti trumpalaikės paskolos sutartį su finansų ministerija“

Priedas

23 0 2

2009 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-121 „Dėl paskolų grąžinimo terminų atidėjimo, kitų paskolų sąlygų pakeitimo ir įgaliojimo suteikimo pasirašyti susitarimus su AB DnB Nord Banku“

21 0 3

2009 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-122 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2008 metų veiklos ataskaitai“

Priedas

25 0 0

2009 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-123 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ vadovo ataskaitos“

1 priedas

 2 priedas

12 5 6

2009 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-124 „Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ vadovo ataskaitos“

Priedas

25 0 0

2009 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-125 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kretingos šilumos tinklų vadovo ataskaitos“

Priedas

23 0 0

2009 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-126 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kretingos šilumos tinklų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų nustatymo“

23 0 0

2009 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-127 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo tvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2009 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-128 „Dėl Kretingos rajono švietimo įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“

23 0 0

2009 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-129 „Dėl įgaliojimo švietimo skyriaus vedėjai organizuoti dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių savivaldybės etapus“

23 0 0

2009 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-130 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T2-235 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 2 d. sprendimo Nr. T2-386 „Dėl priėmimo į Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programas vykdančias mokyklas tvarkos tvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“

1 priedas

2 priedas

20 1 2

2009 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-131 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2009 metų II-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo“

25 0 0

2009 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-132 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-02-28 sprendimu Nr. T2-46 „Dėl vietinių rinkliavų nuostatų tvirtinimo, Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2000-12-21 sprendimo Nr. 227 dalinio pakeitimo ir kai kurių rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ patvirtintų vietinių rinkliavų nuostatų pakeitimo ir papildymo“

24 0 0

2009 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-133 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, sąrašo patvirtinimo“

24 0 0

2009 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-134 „Dėl detaliojo plano Ėgliškių k., Kretingos r., tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 1

2009 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-135 „Dėl detaliojo plano žemės sklypų Žynelių, Benaičių ir Pelėkių k., Kretingos r., tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 0

2009 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-136 „Dėl prašymo perduoti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypus Kretingos rajono savivaldybei“

24 0 0

2009 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-137 „Dėl prašymo perduoti neatlygintinai savivaldybės nuosavybėn žemės sklypus“

22 0 0

2009 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-138 „Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo“

22 0 0

2009 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-139 „Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo“

Priedas

23 0 0

2009 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-140 „Dėl paramos teikimo komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo“

22 0 2

2009 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-141 „Dėl vienkartinių pašalpų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

24 0 0

2009 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-142 „Dėl pritarimo dienos veiklos centro 2008 metų veiklos ataskaitai“

Priedas

23 0 0

2009 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-143 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-339 „Dėl dienos veiklos centro nuostatų patvirtinimo nauja redakcija ir Kretingos rajono tarybos 1997-12-22 sprendimo Nr. 96 2 punkto bei Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2001-09-27 sprendimo Nr. 128 pripažinimo netekusiais galios“ papildymo“

23 0 0

2009 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-144 „Dėl tiesioginės paramos verslo projektų vertinimo komisijos sudarymo“ 

Priedas

23 0 0

2009 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-145 „Dėl tiesioginės paramos verslo projektams skyrimo nuostatų“

Priedas

Priedo 1 priedas

Priedo 2 priedas

Priedo 3 priedas

23 0 0

2009 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-146 „Dėl pritarimo vykdyti projektus pagal priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinimo planavimo būdu“

23 0 0

2009 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-147 „Dėl bendradarbiavimo sutarties su valstybės įmone Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centru“

Priedas

23 0 0

2009 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-148 „Dėl sutikimo perimti kompiuterinę ir programinę įrangą“

23 0 0

2009 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-149 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“

18 0 2

2009 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-150 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos muziejui“

24 0 0

2009 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-151 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T2-68 „Dėl negyvenamųjų patalpų S. Nėries g. 13A, Salantuose, Kretingos rajone, panaudos“ dalinio pakeitimo“

24 0 0

2009 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-152 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T2-67 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ dalinio pakeitimo ir papildymo“

24 0 0

2009 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-153 „Dėl specialiųjų drabužių, aprangos, avalynės, patalynės eksploatavimo normatyvų patvirtinimo“

24 0 0

2009 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-154 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-161 pakeitimo“

Priedas

24 0 0

2009 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-155 „Dėl savivaldybės mero pavaduotojo veiklos sričių nustatymo“

24 0 0

2009 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-156 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“

24 0 0

2009 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-157 „Dėl Juozo Mažeikos kasmetinių atostogų“

22 0 2

2009 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-158 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-12-20 sprendimo Nr. T2-331 „Dėl UAB „Kretingos komunalininkas“ reorganizavimo“ 3.3 punkto panaikinimo“

24 0 0

2009 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-159 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-04-26 sprendimo Nr. T2-140 „Dėl atstovavimo ir balsavimo UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime“ 8.1 punkto panaikinimo“

16 5 2

2009 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-160 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2003 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-336 ir 2007 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-197 panaikinimo“

24 0 0

Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė