Kovas


2009 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-77 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento“

Priedas

21 0 3

2009 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-78 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-04-12 sprendimo Nr. T2-121 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ dalinio pakeitimo“

24 0 0

2009 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-79 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto pirmininko skyrimo“

21 0 3

2009 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-80 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“

Priedas

24 0 0

2009 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-81 „Dėl kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-04-12 sprendimo Nr. T2-126 „Dėl Etikos komisijos sudarymo, pirmininko bei pirmininko pavaduotojo tvirtinimo“ pakeitimo“

22 0 2

2009 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-82 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2008 m. rugsėjo 25 d. tarybos sprendimo Nr. T2-236 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės trijų metų strateginio veiklos plano rengimo, įgyvendinimo ir stebėsenos metodikos ir Kretingos rajono savivaldybės 2009-2011 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ papildymo ir pakeitimo“

1 priedas

2 priedas

16 0 7

2009 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-83 „Dėl pritarimo 2008 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai“

24 0 0

2009 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-84 „Dėl lėšų skyrimo“

23 0 1

2009 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-85 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės valstybės kapitalo investicijų panaudojimo 2010 - 2012 m. prioritetų sąrašo tvirtinimo ir kai kurių kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“

15 2 7

 2009 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-86 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės Plėtros programos 2009 metų išlaidų tvirtinimo“

23 0 0

2009 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-87 „Dėl projekto „Viešųjų paslaugų teikimo ir administravimo gebėjimų ugdymas, siekiant efektyvinti atliekų tvarkymo sistemą kretingos rajone“

20 0 3

2009 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-88 „Dėl detaliojo plano Gluosnių g., Kretingos m., tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

22 0 1

2009 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-89 „Dėl detaliojo plano Klaipėdos g., Kretingos m., tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

22 0 1

2009 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-90 „Dėl pavadinimo gatvei Kretingos r. sav., Kretingos sen., Kretingsodžio k., suteikimo“

23 0 0

2009 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-91 „Dėl pavadinimo gatvei suteikimo“

22 0 1

2009 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-92 „Dėl Kretingos rajono tarybos 1998-10-29 sprendimo Nr. 82 „Dėl neprivatizuotinų visuomenės poreikiams naudojamų teritorijų plotų bei ribų tvirtinimo“ 8 priedo pakeitimo“

24 0 0

2009 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-93 „Dėl Kretingos muziejaus 2009 metų veiklos plano tvirtinimo“

Priedas

23 0 1

2009 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-94 „Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro 2009 veiklos programos tvirtinimo“

Priedas

21 0 3

2009 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-95 „Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus 2009 metų veiklos plano tvirtinimo“

Priedas

24 0 0

2009 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-96 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T2-267 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės ikimokyklinių įstaigų, mokyklų - darželių, bendrojo lavinimo pradinių, pagrindinių, vidurinių mokyklų ir gimnazijų, neformaliojo vaikų švietimo įstaigų pareigybių sąrašo ir etatų normatyvų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo ir papildymo“

Priedas

17 0 6

2009 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-97 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2 - 59 „Dėl Kretingos rajono bendrojo lavinimo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ pakeitimo“

24 0 0

2009 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-98 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-19 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse nustatymo“ papildymo“

22 0 2

2009 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-99 „Dėl privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo rajono mokykloms mokinių sveikatos priežiūrai finansuoti“

24 0 0

2009 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-100 „Dėl įgaliojimo kontroliuoti keleivinį kelių transportą“

21 1 2

2009 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-101 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2009 metų socialinių paslaugų plano tvirtinimo“

Priedas

23 0 1

2009 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-102 „Dėl savivaldybės Socialinio būsto fondo sudarymo tvarkos aprašo“

24 0 0

2009 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-103 „Dėl kainų nustatymo“

24 0 0

2009 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-104 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos programų rėmimo specialiosios programos 2008 m. lėšų panaudojimo ataskaitos tvirtinimo“

24 0 0

2009 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-105 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės triukšmo prevencijos 2009 - 2013 metų veiksmų plano patvirtinimo“

23 0 1

2009 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-106 „Dėl specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo tarybos 2008 metų ataskaitos ir 2009 metų sąmatos tvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

22 0 2

2009 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-107 „Dėl sutikimo perimti mokymo įrangą“

24 0 0

2009 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-108 „Dėl turto perėmimo“

24 0 0

2009 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-109 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“

24 0 0

2009 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-110 „Dėl negyvenamųjų patalpų Atžalyno g. 4, Vydmantuose, Kretingos r., panaudos“

24 0 0

2009 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-111 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-31 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo“

24 0 0

2009 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-112 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-06-28 sprendimo Nr. T2-224 „Dėl studijų rėmimo programos lėšų skyrimo tvarkos, studijų rėmimo programos lėšų skyrimo komisijos darbo reglamento ir studijų rėmimo programos lėšų skyrimo komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo“

24 0 0

2009 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-113 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2000-11-30 sprendimo Nr. 216 pakeitimo“

24 0 0

2009 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-114 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-03-31 sprendimo Nr. T2-97 „Dėl Kretingos rajono kultūros centro nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

24 0 0

2009 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-115 „Dėl etninės kultūros plėtros Kretingos rajone tarybos sudėties tvirtinimo“

24 0 0

2009 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-116 „Dėl darbo grupės nekilnojamojo turto mokesčio lengvatoms nagrinėti patikslinimo ir papildymo“

23 0 1

2009 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-117 „Dėl Viešosios įstaigos Šv. Antano dienos centro projekto „Šv. Antano dienos centro socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra kretingos rajone”

15 1 7

2009 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-118 „Dėl atstovų į žuvininkystės regiono vietos veiklos grupę delegavimo“

20 0 3

 

Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė