2009 metai

2009 m. kovo 4 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-223 „Dėl lėšų skyrimo etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programai įgyvendinti“

2009 m. kovo 4 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-225 „Dėl kaimo bendruomenių, vietos veiklos grupės ir kaimo bendruomenių asociacijos veiklos rėmimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų“

2009 m. kovo 4 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-228 „Dėl lėšų skyrimo tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programai įgyvendinti“

2009 m. kovo 6 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-233 „Dėl lėšų skyrimo 2009 m. kultūrinės veiklos projektų programai įgyvendinti“

2009 m. kovo 30 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-326 "Dėl keitimosi informacija apie ekstremalią situaciją ar ekstremalų įvykį tvarkos aprašo tvirtinimo ir atsakingų asmenų skyrimo"

Tvarka

Priedas

 2009 m. balandžio 29 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-417 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės ekstremalių situacijų valdymo centro nuostatų tvirtinimo"

Nuostatai

1 priedas

2priedas

2009 m. gegužės 4 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-423 "Dėl darbo grupės sudarymo"

2009 m. gegužės 5 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-426 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės ekstremalių situacijų valdymo centro vadovo skyrimo, sudėties, struktūros, informavimo ir iškvietimo schemų tvirtinimo"

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

7 priedas

2009 m. birželio 12 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-538 "Dėl sąskaitų plano"

Planas

2009 m. rugsėjo 1 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-700 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių papildymo ir pakeitimo"

Taisyklės

2009 m. rugsėjo 1 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-937 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sąrašo patikslinimo"

Sąrašas

2009 m. gruodžio 21 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-952 "Dėl gripo ir ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemijos pabaigos paskelbimo"