Kultūros ir meno premijos laureatai

2019 metai

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T2-162 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijos skyrimo“ kultūros ir meno premija skirta:  Išsamiau »

2018 metai

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T2-166 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijos skyrimo“ kultūros ir meno premija skirta:

Ievai Garjonienei, amatininkei, už reikšmingą etninės kultūros ir paveldo puoselėjimą;

Romutei Girskienei, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Vydmantų filialo vyresniajai bibliotekininkei, už išskirtinę kultūrinę-švietėjišką veiklą;

Artūrui Juškai, Kretingos rajono kultūros centro Darbėnų skyriaus vedėjui, už aktyvią ir reikšmingą kūrybinę bei kultūrinę veiklą;

Kristinai Rimienei, Kretingos rajono kultūros centro kamerinio choro KRISTALE, buvusių tremtinių choro ATMINTIES VERSMĖ, retro muzikos ansamblio GIJA vadovei, už aktyvią ir reikšmingą kūrybinę ir kultūrinę veiklą;

Gediminui Staškauskui, tautodailininkui, už rajono kultūros ir meno reprezentavimą užsienio šalyse.

2017 metai

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T2-180 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijos skyrimo“ kultūros ir meno premija skirta:

Danutei Paulikienei, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Darbėnų filialo vyresn. bibliotekininkei, už reikšmingą etninės kultūros ir paveldo puoselėjimą;

Andriui Razmui, Kretingos rajono kultūros centro liaudiškų šokių grupių TONCIUS ir RANGĖ vadovui, už aktyvią ir reikšmingą kūrybinę ir kultūrinę veiklą;

Edvardui Tedevušui Stalmokui, tautodailininkui, už reikšmingas personalines parodas, išskirtinę kultūrinę-švietėjišką veiklą;

Virgilijui Vaičiūnui, Lietuvos Respublikos meno kūrėjui, už reikšmingą etninės kultūros ir paveldo puoselėjimą;

Antanui Žvinkliui, Kretingos rajono kultūros centro Kūlupėnų skyriaus meno vadovui, už aktyvią ir reikšmingą kūrybinę ir kultūrinę veiklą.

 

2016 metai

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2-160 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijos skyrimo“ kultūros ir meno premija skirta:

Vidai Kanapkienei, Kretingos muziejaus direktorei, už reikšmingą etninės kultūros ir paveldo puoselėjimą, realizuotus vertingus projektus;

Jolantai Klietkutei, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkei, už išskirtinę kultūrinę-švietėjišką veiklą;

Antanui Lubiui, tautodailininkui, už reikšmingą etninės kultūros ir paveldo puoselėjimą;

Andriui Miežiui, Lietuvos meno kūrėjui, už reikšmingas personalines parodas bei dalyvavimą respublikinėse ir tarptautinėse parodose;

Elenai Šalkauskienei, Kretingos rajono kultūros centro folkloro ansamblio GERVELĖ vadovei, už reikšmingą etninės kultūros ir paveldo puoselėjimą.

 

2015 metai

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimu Nr. T2-161 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijos skyrimo“ kultūros ir meno premija skirta:

Nerijui Gedminui, Kretingos rajono kultūros centro Egidijaus Radžiaus teatro vyriausiajam režisieriui, už aktyvią ir reikšmingą kūrybinę veiklą bei rajono kultūros ir meno reprezentavimą užsienio šalyse;

Juozui Maksvyčiui, poetui, už aktyvią ir reikšmingą kūrybinę veiklą;

Pranui Razmui, Kretingos rajono kultūros centro direktoriui, už aktyvią ir reikšmingą kūrybinę ir kultūrinę veiklą;

Alfonsui Sereikai, liaudies menininkui, už reikšmingas personalines parodas bei etninės kultūros ir paveldo puoselėjimą;

Donatui Žilinskui, Kretingos rajono kultūros centro Egidijaus Radžiaus teatro režisieriui, už aktyvią ir reikšmingą kūrybinę veiklą.

 

2014 metai

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-05-29 sprendimu Nr. T2-173 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijos skyrimo“ Savivaldybės kultūros ir meno premija skirta:

Marijai Aldonai Juškienei, Kretingos moterų informacijos ir mokymo centro projektų koordinatorei, už išskirtinę kultūrinę-švietėjišką veiklą;

Virginai Onai Laučienei, tautodailininkei, už reikšmingą etninės kultūros ir paveldo puoselėjimą;

Tadui Šoriui, meno kūrėjui, tautodailininkui, už aktyvią ir reikšmingą kūrybinę veiklą;

Alvydui Vozgirdui, Kretingos rajono kultūros centro Šukės skyriaus meno vadovui, už reikšmingą etninės kultūros ir paveldo puoselėjimą;

Danutei Žiobakienei, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Vaikų literatūros sektoriaus vedėjai, už išskirtinę kultūrinę-švietėjišką veiklą.

 

2013 metai

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013-05-30 sprendimu Nr. T2-147 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijos skyrimo" Savivaldybės kultūros ir meno premija skirta:

Vidmantui Griciui, Laukžemės Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčios klebonui, už realizuojamus vertingus projektus, reikšmingą kultūros paveldo puoselėjimą;

Gražvydui Kasparavičiui, tautodailininkui, už reikšmingą kūrybinę veiklą, rajono reprezentavimą užsienio šalyse;

Leokadijai Kaukėnienei, tautodailininkei, už reikšmingą etninės kultūros ir paveldo puoselėjimą;

Petrui Pučkoriui, Kretingos rajono kultūros centro Darbėnų skyriaus meno vadovui, už išskirtinę kultūrinę-švietėjišką veiklą;

Virginijai Rudavičienei, Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos etninės kultūros mokytojai ekspertei, už reikšmingą etninės kultūros ir paveldo puoselėjimą.

 

2012 metai

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012-11-29 sprendimu Nr. T2-406 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijos skyrimo“ Savivaldybės kultūros ir meno premija skirta

Živilei Adomaitienei, Kretingos meno mokyklos choreografijos mokytojai ekspertei, už išskirtinį šokio meno puoselėjimą, laimėjimus atlikėjų konkursuose bei rajono kultūros ir meno reprezentavimą užsienio šalyse.

 

Kretingos rajono savivaldybės taryba 2012-05-31 sprendimu Nr.T2-181 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Kultūros ir meno premijos skyrimo" Savivaldybės Kultūros ir meno premija skirta

Auksei Antulienei, Kretingos rajono kultūros centro teatro - studijos ,,Atžalynas" režisierei, už aktyvią ir reikšmingą kūrybinę ir kultūrinę veiklą bei rajono kultūros ir meno reprezentavimą užsienio šalyse;

Lilijai Bakšanskienei, Kretingos meno mokyklos jaunių choro ,,Smiltė" vadovei, už išskirtinį chorinio meno puoselėjimą, laimėjimus atlikėjų konkursuose bei rajono kultūros ir meno reprezentavimą užsienio šalyse;

Feliksui Lukauskui, tautodailininkui, už reikšmingą etninės kultūros ir paveldo puoselėjimą.

 

2011 metai

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-12-20 sprendimu T2-463 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir mano premijos skyrimo“ Savivaldybės kultūros ir meno premija skirta

  • Aušrai Dvarionienei – už reikšmingą etninės kultūros ir paveldo puoselėjimą, aktyvią ir reikšmingą kūrybinę ir kultūrinę veiklą, įdomias kūrybines iniciatyvas.

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2-217 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijos skyrimo“ Savivaldybės kultūros ir meno premija skirta:

  • Astai Kuktorovienei – Kretingos rajono savivaldybės M.Valančiaus viešosios bibliotekos Informacinių technologijų skyriaus vedėjai – už novatorišką ir reikšmingą kultūrinę idėją ir jos įgyvendinimą Kretingos rajone;
  • Lidijai Kuklienei – taikomosios ir dekoratyvinės dailės dailininkei – už aktyvią ir reikšmingą kūrybinę ir kultūrinę veiklą;
  • Adolfui Andriejui Viluckiui – tautodailininkui – už reikšmingą etninės kultūros ir paveldo puoselėjimą.

 

2010 metai

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m, gegužės 27 d. sprendimu Nr. T2-216 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijos skyrimo“ Kultūros ir meno premija skirta:

Juliui Kanarskui – Kretingos muziejaus Istorijos skyriaus vedėjui – už reikšmingą etninės kultūros ir paveldo puoselėjimą;

Birutei Laučienei – Kretingos rajono kultūros centro renginių organizatorei – už aktyvią ir reikšmingą kūrybinę ir kultūrinę veiklą;

Liudui Ruginiui – tautodailininkui – už aktyvią ir reikšmingą kūrybinę ir kultūrinę veiklą.

 

Surinktas turinys