Gruodis

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-322 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies - Kretingos miesto bendrojo plano“

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-323 „Dėl 2008 m. Kretingos rajono savivaldybės nepanaudotos specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų perskirstymo“

Priedai

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-324 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2008 metų biudžeto asignavimų tikslinimo“

Priedas

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-325 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2008 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo“

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-326 „Dėl mokinio krepšelio lėšų perskirstymo“

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-327 „Dėl mokinio krepšelio lėšų perskirstymo“

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-328 „Dėl mokinio krepšelio lėšų perskirstymo tarp rajono švietimo įstaigų ir VŠĮ Pranciškonų gimnazijos“

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-329 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-07-31 sprendimo Nr. T2-197 „Dėl strategijos „Gyvenimo kokybės gerinimas Kretingos rajono kaimo vietovėse“ pakeitimo“

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-330 „Dėl negrąžintinos subsidijos skyrimo iš Kretingos rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos“

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-331 „Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro etatų tvirtinimo“

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-332 „Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčių“

Priedas

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-333 „Dėl Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Kretingos rajono skyriaus atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio“

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-334 „Dėl detaliojo plano Kluonalių k., Kretingos r., tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-335 „Dėl detaliojo plano Šventosios g. 25C, Kretingos m., tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-336 „Dėl detaliojo plano Mėguvos g. 3, Kretingos m., tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-337 „Dėl detaliųjų planų Liepynės k., Kretingos r., ir Žibininkų k., Kretingos r., tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas 1

Brėžinys 1

Aiškinamasis raštas 2

Brėžinys 2

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-338 „Dėl specialiojo plano Žibininkų k., Kretingos r., tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-339 „Dėl leidimų įrengti išorinę reklamą Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo taisyklių tvirtinimo“

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-340 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-02-15 sprendimo Nr. T2-45 „Dėl 2007 - 2010 m. komunalinių atliekų tvarkymo plano tvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo“

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-341 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2000-12-21 sprendimo Nr. 226 „Dėl Kretingos rajono atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo“

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-342 „Dėl rajono privatizavimo objektų sąrašo papildymo“

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-343 „Dėl leidimo parduoti gyvenamąsias patalpas (butą)“

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-344 „Dėl leidimo nurašyti ilgalaikį materialųjį turtą“

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-345 „Dėl nekilnojamojo turto nurašymo“

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-346 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-31 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-347 „Dėl turto perėmimo“

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-348 „Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, panaudos“

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-349 „Dėl negyvenamųjų patalpų Vilniaus g. 6, Kretingoje, subnuomos“

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-350 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos nuostatų tvirtinimo“

Priedas

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-351 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymų tvirtinimo ir pareiginės algos nustatymo“

Priedai

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-352 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo tvirtinimo ir pareiginės algos nustatymo“

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-353 „Dėl Birutės Viskontienės skyrimo dienos veiklos centro direktorės pareigoms“

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-354 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-34 „Dėl įgaliojimo savivaldybės administracijos direktoriui“ pripažinimo netekusiu galios“

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-355 „Dėl kai kurių Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-356 „Dėl gyvenamųjų patalpų pirkimo“

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-357 „Dėl kvalifikacinės klasės Augenijai Viluckienei suteikimo“

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-358 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2008 metų veiklos“

Priedas

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-359 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2009 metų veiklos programos tvirtinimo“

Priedas

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-360 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-09-29 sprendimo Nr. T2-254 pakeitimo“