Rajonas

Kretingos rajono plotas 989 kv. km., jis suskirstytas į 8 seniūnijas. Rajone 2 miestai ir 191 kaimas.

Rajone gyvena 45,5 tūkst. žmonių, iš jų 23 tūkst. (50 proc.) - Kretingos ir Salantų miestuose, kiti - Darbėnų ir Kartenos miesteliuose bei rajono kaimuose (jų yra 190). 99 procentai rajono gyventojų - lietuviai.

Vakarinė rajono dalis yra pajūrio žemumoje, o rytinė - vakarų žemaičių plynaukštėje. Aukščiausia rajono vieta, siekianti 108 metrus, yra šiaurės rytuose, prie Žeimių kaimo, o žemiausia, vos 7 metrų aukščio, - prie Palangos miesto ribos.

Trečdalį rajono teritorijos (35000 ha) užima pušynai, eglynai ir mišrūs miškai. Uogautojų ir grybautojų labiausiai lankomi Mažučių, Mikoliškių, Šventosios, Vaineikių ir Žalgirio miškai. Žemės ūkio naudmenos užima 53000 ha. Daugiausia yra smulkių ir vidutinių ūkių.

Šiaurės vakarine rajono riba teka Šventoji, o rytiniu rajono pakraščiu vingiuoja viena gražiausių Žemaitijos upių - Minija (ichtiologinis draustinis), pamėgta vandens turizmo entuziastų.

Vaizdingai atrodo platus Minijos intako Salanto slėnis su įspūdingomis kilpomis suraizgyta upės vaga ir žmogaus ūkinės veiklos mažai paliestu kraštovaizdžiu. Čia įkurtas Salantų regioninis parkas, apimantis ir dalį Minijos pakraščių.

Iš Vaineikių miškų išteka Akmena, kuri už Kretingos rajono ribų vadinama Dane. Jai įspūdingumo suteikia ties Genčais ir Kurmaičiais tyvuliuojantys tvenkiniai. Netoli Darbėnų telkšo vienintelis rajone Kašučių ežeras, o prie Lazdininkų kaimo - didžiausias rajone vandens telkinys, užimantis 108 ha plotą. Bendras vandenų plotas - 2224,02 ha.

Surinktas turinys