Žemės ūkis

Smulkaus pieno ūkio verslo planui – 15 tūkst. Eur

Smulkūs pieno gamintojai kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ ir gauti iki 15 tūkst. Eur išmoką verslo planui įgyvendinti. Paraiškas galima teikti iki rugsėjo 30 d.  Išsamiau »

Išmokos smulkiesiems ūkininkams: kam priklauso, kur kreiptis ir kada pasieks pinigines

Švelnindama karantino padarinius Vyriausybė parengė įvairių pagalbos priemonių dirbantiems pagal darbo sutartis ir savarankiškai, taip pat verslui, netekusiems darbo, šeimoms su vaikais, pensinio amžiaus gyventojams bei neįgaliesiems. Tačiau iki šiol smulkieji ūkininkai negalėjo pasinaudoti jokia paramos forma, todėl šio sektoriaus atstovams numatytos specialios vienkartinės ir periodinės išmokos.  Išsamiau »

Daržovių augintojams – laikinoji valstybės pagalba

Daržovių augintojams, negalėjusiems pateikti savo produkcijos dėl COVID-19 pandemijos užsidariusioms viešojo maitinimo įstaigoms ir dėl to patyrusiems nuostolių, iki šių metų pabaigos bus išmokėta laikinoji valstybės pagalba – 2 mln. Eur. Paraiškas paramai gauti reikia pateikti iki liepos 30 d.  Išsamiau »

Pieno gamintojai kviečiami teikti paraiškas

Siekiant mažinti neigiamas koronaviruso pandemijos ir karantino sukeltas pasekmes, pieno gamintojai birželio 11-30 d. kviečiami teikti paraiškas valstybės pagalbai gauti. Šiai priemonei numatoma skirti 18,5 mln. Eur valstybės biudžeto lėšų.  Išsamiau »

Kvietimas teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti

Kiaulių laikytojai kviečiami teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pagalbos teikimo kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) patvirtintos žemės ūkio ministro 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 3D-585, patikslintos žemės ūkio ministro 2020 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 3D-196.  Išsamiau »

Ūkininkų dėmesiui

Žemės ūkio ministerija pakeitė tvarką dėl trumpalaikiam (apyvartinėm lėšom papildyti) turtui įsigyti palūkanų kompensavimo paimtoms paskoloms laikotarpiui nuo kovo 16 d. iki gruodžio 31 d. kompensuojama 100 proc. sumokėtų palūkanų (vietoje buvusių 80 proc.).  Išsamiau »

Žemdirbiai kviečiami deklaruoti žemės ūkio naudmenas

Nuo balandžio 20 d. šalies žemdirbiai kviečiami savarankiškai deklaruoti že­mės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius, prisijungus prie Paraiškų priėmimo informa­cinės sistemos (PPIS) per e-valdžios vartus.  Išsamiau »

Atidėtas tiesioginių pardavimų pieno deklaracijų priėmimas

Atidėtas tiesioginių pardavimų pieno deklaracijų priėmimas – planuojamas priėmimo laikas 2020-04-20 iki 2020-07-31.  Išsamiau »

Žemės ūkio ministerija priėmė sprendimus koronaviruso pandemijos padariniams švelninti

Siekiant sušvelninti koronaviruso pandemijos padarinius, Žemės ūkio ministerija priėmė sprendimus, kurie Žemės ūkio paskolų garantijų fondui leis garantijas teikti ir už paskolas, skirtas darbo užmokesčiui sumokėti, palūkanų bei lizingo garantinės įmokos kompensavimas padidintas iki 100 proc., o palūkanų kompensacijos ūkio subjektus pasieks kas mėnesį.  Išsamiau »

Kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą – valstybės parama

Kiaulių laikytojai kviečiami teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Paraiškos ir kiti privalomi pateikti dokumentai savivaldybėse priimami nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 18 d.  Išsamiau »

Surinktas turinys