Strateginis veiklos planas

2020–2022 metų strateginis veiklos planas

 2020 m. vasario 20 d. Tarybos sprendimas Nr. T1-40 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo

Priedas

2019–2021 metų strateginis veiklos planas

 2019 m. vasario 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-30 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“

 Priedas

 

2018–2020 metų strateginis veiklos planas

 2018 m. vasario 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-27 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“

Priedas

 

2017–2019 metų strateginis veiklos planas

 2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-40 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“

Priedas

 2017 m. gegužės 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-175 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-40 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo“

Priedai

 2017 m. rugpjūčio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-229 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-40 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo“

Priedai 

 

2016–2018 metų strateginis veiklos planas

2016 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-37 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“

Priedas

2016 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-154 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-37 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo“

1 priedas

2 priedas

2016 m. gruodžio 22 d. tarybos sprendimas Nr. T2-316 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-37 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo“

1 priedas

2 priedas

 

2015–2017 metų strateginis veiklos planas

2015 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-31 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės Strateginio veiklos planavimo organizavimo tvarkos aprašo ir Kretingos rajono savivaldybės 2015 - 2017 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“

1 priedas

2 priedas. Kretingos rajono savivaldybės 2015 - 2017 metų strateginis veiklos planas

 

2014–2016 metų strateginis veiklos planas

2014 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-2 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2014 - 2016 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“

Priedas. Kretingos rajono savivaldybės 2014 - 2016 metų strateginis veiklos planas

 

2013–2015 metų strateginis veiklos planas

2013 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas T2-2 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2013 - 2015 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“

Priedas. Kretingos rajono savivaldybės 2013 - 2015 metų strateginis veiklos planas

 

2012–2014 metų strateginis veiklos planas

2012 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-2 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2012 - 2014 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“

Priedas. Kretingos rajono savivaldybės 2012 - 2014 metų strateginis veiklos planas

 

2011–2013 metų strateginis veiklos planas

 2011 m. sausio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-2 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2011 – 2013 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo ir pripažinimo netekusiu galios tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-3 1 punktą“

2011-2013 strateginio veiklos plano biudžetas (finansų suvestinė)

Bendroji programa (Nr.1)

Seniūnijų programa (Nr.2)

Žemės ūkio programa (Nr.3)

Planavimo ir investicijų programa (Nr.4)

Vietinio ūkio programa (Nr.5)

Sveikatos apsaugos programa (Nr.6)

Kultūros programa (Nr.7)

Švietimo programa (Nr.8)

Socialinės paramos programa (Nr.9)

Kūno kultūros ir sporto programa (Nr.10)

Informacinių technologijų programa (Nr.11)

Architektūros ir teritorijų planavimo programa (Nr.12)

 

2010–2012 metų strateginis veiklos planas (metmenys)

2010 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-3 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2010 – 2012 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo, Kretingos rajono savivaldybės trejų metų strateginio veiklos plano rengimo, įgyvendinimo ir stebėsenos metodikos pakeitimo ir pripažinimo netekusiais galios 2008 m. rugsėjo 25 d. Tarybos sprendimo Nr. T2-236 2 punktą, 2009 m. kovo 26 d. Tarybos sprendimą Nr. T2-82, 2009 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimą Nr. T2-168“

2010–2012 strateginis veiklos planas (metmenys)

 

Trejų metų strateginio veiklos plano rengimo, įgyvendinimo ir stebėsenos metodika

2008 m. rugsėjo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-236 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės trejų metų strateginio veiklos plano rengimo, įgyvendinimo ir stebėsenos metodikos ir Kretingos rajono savivaldybės 2009 - 2011 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“

1 priedas. Grafikai  Metodika [2010 m. sausio 28 d. Tarbybos sprendimu Nr. T2-3 metodikos III skyriaus 6 punktas pakeistas ir išdėstytas taip: "Trejų metų strateginio veiklos plano metmenys rengiami kas trejus metus, svarstomi Strateginio planavimo taryboje ir pristatomi savivaldybės Taryboje. Tačiau, iškilus būtiniems metmenų pakeitimams, pasiūlymai pateikiami Strateginio planavimo ir investicijų skyriui ir pakoreguoti metmenys tvirtinami su naujai rengiamu Kretingos rajono savivaldybės strateginiu veiklos planu."]