Liepa

2008 m. liepos 11 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-187 „Dėl Jono Pauliko atleidimo iš Kretingos rajono Grūšlaukės pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų“

2008 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-188 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-02-14 sprendimo Nr. T2-42 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2008 metų biudžeto tvirtinimo“ patikslinimo“

1 priedas

2 priedas

2008 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-189 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2008 metų III-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo“

2008 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-190 „Dėl rajono privatizavimo objektų sąrašo papildymo“

2008 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-191 „Dėl negrąžintinų subsidijų skyrimo iš Kretingos rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos“

2008 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-192 „Dėl žemės sklypų Padvarių k., Kretingos r., specialiojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2008 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-193 „Dėl žemės sklypo Padvarių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“

2008 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-194 „Dėl žemės sklypo Kiauleikių k., Kretingos r., specialiojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2008 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-195 „Dėl žemės sklypo Melioratorių g., Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2008 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-196 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendimo Nr. T2-78 pakeitimo“

2008 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-197 „Dėl strategijos „gyvenimo kokybės gerinimas Kretingos rajono kaimo vietovėse“

2008 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-198 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių tvirtinimo“

2008 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-199 „Dėl tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos projektų dalinio finansavimo nuostatų tvirtinimo“

2008 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-200 „Dėl personalinių priedų prie tarnybinių atlyginimų, skatinimo bei materialinės pašalpos skyrimo Kretingos rajono savivaldybės kultūros įstaigų vadovams tvarkos aprašo tvirtinimo“

2008 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-201 „Dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

3 priedas

2008 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-202 „Dėl turto perdavimo“

2008 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-203 „Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, panaudos“

2008 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-204 „Dėl negyvenamųjų patalpų Kurmaičių kaime, Darželio g.1, panaudos“

2008 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-205 „Dėl mokyklinio autobuso perėmimo“

2008 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-206 „Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo“

2008 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-207 „Dėl pritarimo dienos veiklos centro 2007 metų veiklos ataskaitai“

Priedas

2008 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-208 „Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo“

Priedas

2008 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-209 „Dėl pavadinimo gatvei suteikimo“

Priedas

2008 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-210 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-192 „Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“

2008 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-211 „Dėl Kretingos rajono valdybos potvarkių ir Kretingos rajono tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“

2008 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-212 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 -05-29 sprendimo Nr. T2-149 papildymo“

2008 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-213 „Dėl specialiojo plano Žibininkų k., Kretingos r., tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys