Birželis

2008 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-161 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2008 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo“

2008 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-162 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-02-14 sprendimo Nr. T2-42 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2008 metų biudžeto tvirtinimo“ patikslinimo“

2008 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-163 „Dėl leidimo paimti 382,9 tūkst. Lt trumpalaikę paskolą iš valstybės biudžeto lėšų ir įgaliojimo pasirašyti trumpalaikės paskolos sutartį su finansų ministerija“

2008 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-164 „Dėl žemės mokesčio lengvatų 2008 metais“

2008 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-165 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėjimo 2008 metais“

2008 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-166 „Dėl negrąžintinos subsidijos skyrimo iš Kretingos rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos“

2008 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-167 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo tarifų“

2008 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-168 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2007 metų ataskaitoms“

1 priedas

2 priedas

2008 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-169 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, papildomo sąrašo patvirtinimo“

2008 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-170 „Dėl žemės sklypo Klaipėdos g., Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

2008 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-171 „Dėl žemės sklypų Vytauto g. 122, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2008 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-172 „Dėl žemės sklypo Malūno g. 8, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys (.dwg formatu)

Brėžinys (.pdf formatu)

 2008 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-173 „Dėl žemės sklypo Šventosios g., Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2008 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-174 „Dėl žemės sklypo Pasieniečių g., Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2008 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-175 „Dėl Salantų m. pietrytinės teritorijos dalies, Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2008 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-176 „Dėl prašymo perduoti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypą Birutės g. 22A, Kretingos m.“

2008 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-177 „Dėl žemės sklypo pirkimo“

2008 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-178 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos programų ir jų sąmatų tvirtinimo“

2008 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-179 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-326 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių aprašo patvirtinimo“ papildymo“

2008 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-180 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 metų II pusmečio darbo plano tvirtinimo“

Priedas

2008 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-181 „Dėl darželio patalpų perdavimo ir panaudos“

2008 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-182 „Dėl bendradarbiavimo sutarties su valstybės įmone žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centru“

Priedas

2008 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-183 „Dėl Stasės Preibienės skyrimo Kretingos rajono Salantų kultūros centro direktoriaus pareigoms“

2008 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-184 „Dėl Gintaro Petrošiaus atleidimo iš Kretingos rajono Laukžemės pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų“

2008 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-185 „Dėl Adolfinos Nijolės Elijošaitienės atleidimo iš Kretingos rajono savivaldybės VšĮ Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiosios gydytojos pareigų“

2008 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-186 „Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį“