Gegužė

 2008 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-125 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2007 metų biudžeto įvykdymo apyskaitos tvirtinimo“

Priedai 1, 2

2008 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-126 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2008 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo“

2008 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-127 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-02-14 sprendimo Nr. T2-42 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2008 metų biudžeto tvirtinimo“ patikslinimo“

2008 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-128 „Dėl leidimo paimti ilgalaikę banko paskolą“

2008 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-129 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-03-29 sprendimo“

2008 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-130 „Dėl lėšų projektui „Kretingos m. Valančiaus viešosios bibliotekos statyba“ kofinansuoti“

2008 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-131 „Dėl 2009 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“

2008 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-132 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-354 „Dėl 2008 metų individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčio dydžių” dalinio pakeitimo”

Priedas

2008 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-133 „Dėl projektų, siūlomų įtraukti į 2008 metų vyriausybės patvirtintą savivaldybių švietimo, kultūros, sveikatos, socialinės ir kitos paskirties statinių statybos, rekonstravimo, remonto ir materialinio aprūpinimo programą, patvirtinimo“

2008 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-134 „Dėl žemės mokesčio“

2008 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-135 „Dėl rajono švietimo įstaigų darbuotojų tarifinių atlygių ir tarnybinių atlyginimų priedų“

2008 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-136 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-407 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių ir etatų skaičiaus nustatymo metodikos“ pakeitimo ir papildymo“

2008 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-137 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-429 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovams personalinių priedų prie tarnybinių atlyginimų skyrimo tvarkos ir skatinimo sąlygų patvirtinimo“ papildymo

2008 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-138 „Dėl specialiųjų leidimų išdavimo tvarkos“

 Priedas

 1 priedas

 2 priedas

2008 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-139 „Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatų tvirtinimo“

Priedas

2008 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-140 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2003-09-25 sprendimu Nr. T2-252 patvirtintų specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo nuostatų dalinio pakeitimo ir papildymo“

2008 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-141 „Dėl savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“

Priedas

2008 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-142 „Dėl Kretingos rajono garbės piliečio vardo suteikimo“

2008 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-143 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijos skyrimo“

2008 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-144 „Dėl 2008 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos tvirtinimo“

Priedas

2008 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-145 „Dėl juridinio asmens (savivaldybės administracijos) dalies funkcijų perdavimo seniūnijoms“

2008 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-146 „Dėl įgaliojimo savivaldybės administracijos direktoriui pateikti siūlomų vertinti Kretingos rajono bendrojo lavinimo mokyklų sąrašus“

2008 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-147 „Dėl pritarimo Kretingos socialinių paslaugų centro 2007 metų veiklos ataskaitai“

Priedas

2008 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-148 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T2-229 „Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

2008 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-149 „Dėl mokinių vežiojimo į Kretingos miesto, rajono miestelių bei kaimų mokyklas ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Priedas

1 priedas

2 priedas

3, 4 priedai

2008 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-150 „Dėl Kretingos rajono valdybos 1992-06-18 potvarkio Nr. 274V „Dėl leidimo privatizuoti butus“ priedo dalinio pakeitimo“

2008 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-151 „Dėl leidimo parduoti ūkinį pastatą ir dvi malkines“

2008 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-152 „Dėl Vydmantų darželio pastato perdavimo“

2008 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-153 „Dėl bendrabučio patalpų, esančių Vilniaus g. 16, Kretingos m., nuomos“

2008 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-154 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“

2008 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-155 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-160 „dėl Kretingos rajono savivaldybės karo prievolininkų atrankos komisijos tvirtinimo“ pakeitimo“

2008 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-156 „Dėl bendradarbiavimo sutarties su Viljandi miesto savivaldybe (Estijos respublika)“

2008 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-157 „Dėl kreipimosi į rajono verslininkus, prekybos centrų ir parduotuvių darbuotojus, visus gyventojus“

2008 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-158 „Dėl negrąžintinų subsidijų skyrimo iš Kretingos rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos“

2008 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-159 „Dėl projekto „VŠĮ Kretingos ligoninės vaikų ligų skyriaus ir vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos bazės modernizavimas, paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“

2008 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-160 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendimo Nr. T2-97 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, sąrašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo