Balandis

2008 m. balandžio 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-77 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento“

Priedas

2008 m. balandžio 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-78 „Dėl Kretingos rajono tarybos 1998-10-29 sprendimo Nr. 82 „Dėl neprivatizuotinų visuomenės poreikiams naudojamų teritorijų plotų bei ribų tvirtinimo“ 4 priedo pakeitimo“

2008 m. balandžio 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-79 „Dėl žemės sklypo Kluonalių g., Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Detalusis planas

2008 m. balandžio 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-80 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnybos 2007 metų veiklos ataskaitai“

Priedas

2008 m. balandžio 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-81 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2007 m. veiklos ataskaitos“

2008 m. balandžio 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-82 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-02-14 sprendimo Nr. T2-42 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2008 metų biudžeto tvirtinimo“ patikslinimo ir papildymo“

Priedas

2008 m. balandžio 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-83 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2008 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo“

2008 m. balandžio 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-84 „Dėl leidimo paimti ilgalaikę banko paskolą“

2008 m. balandžio 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-85 „Dėl lėšų skyrimo“

2008 m. balandžio 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-86 „Dėl valstybės finansinės paramos suteikimo užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką“

2008 m. balandžio 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-87 „Dėl mokesčio sumažinimo“

2008 m. balandžio 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-88 „Dėl negrąžintinų subsidijų skyrimo iš Kretingos rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos“

2008 m. balandžio 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-89 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės plėtros programos 2008 metų išlaidų sąmatos tvirtinimo“

2008 m. balandžio 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-90 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos finansavimo nuostatų naujos redakcijos tvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

2008 m. balandžio 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-91 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės investicijų programos rengimo, tikslinimo, programos lėšų naudojimo, apskaitos ir kontrolės tvarkos aprašo tvirtinimo“

2008 m. balandžio 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-92 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės įmonės „Knyga” 2007 m. finansinio audito ataskaitos ir išvados bei įmonės veiklos ataskaitos svarstymo, finansinės atskaitomybės tvirtinimo ir pelno paskirstymo“

2008 m. balandžio 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-93 „Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ 2007 m. finansinio audito ataskaitos ir išvados bei finansinės atskaitomybės tvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo“

2008 m. balandžio 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-94 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kretingos šilumos tinklų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų nustatymo“

2008 m. balandžio 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-95 „Dėl specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo tarybos 2007 metų ataskaitos ir 2008 metų sąmatos tvirtinimo“

Priedas

2008 m. balandžio 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-96 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2008 metų II-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo“

2008 m. balandžio 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-97 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, sąrašo patvirtinimo“

2008 m. balandžio 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-98 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T2-156 patvirtinto Kretingos rajono mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 metų bendrojo plano pakeitimo“

Priedas

2008 m. balandžio 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-99 „Dėl Kretingos rajono Darbėnų vidurinės mokyklos Šukės ir Kumpikų pradinio ugdymo ir Kretingos rajono Baublių pagrindinės mokyklos Budrių pradinio ugdymo skyrių likvidavimo“

2008 m. balandžio 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-100 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-12-20 sprendimo Nr. T2 - 374 papildymo ir pakeitimo“

Priedai

2008 m. balandžio 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-101 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų pailgintos dienos grupės veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo“

Priedas

2008 m. balandžio 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-102 „Dėl mokesčio už mokinių priežiūrą Kretingos rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų pailgintos dienos grupėse nustatymo“

2008 m. balandžio 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-103 „Dėl privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo rajono mokykloms mokinių sveikatos priežiūrai finansuoti“

2008 m. balandžio 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-104 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-355 „Dėl Kretingos rajono mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos ir kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“

2008 m. balandžio 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-105 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T2-229 „Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

2008 m. balandžio 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-106 „Dėl pirkimo komisijos sudarymo“

2008 m. balandžio 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-107 „Dėl žmonių gyvybės apsaugos Kretingos rajono savivaldybės vandens telkiniuose taisyklių patvirtinimo“

2008 m. balandžio 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-108 „Dėl Kretingos muziejaus 2008 metų veiklos programos tvirtinimo“

Priedas

2008 m. balandžio 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-109 „Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro 2008 metų veiklos programos tvirtinimo“

Priedas

2008 m. balandžio 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-110 „Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai“

2008 m. balandžio 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-111 „Dėl turto perėmimo“

2008 m. balandžio 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-112 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“

2008 m. balandžio 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-113 „Dėl mokyklinio autobuso perdavimo baublių pagrindinei mokyklai“

2008 m. balandžio 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-114 „Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, nuomos“

2008 m. balandžio 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-115 „Dėl negyvenamųjų patalpų Vilniaus g. 18, Kretingoje, nuomos“

2008 m. balandžio 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-116 „Dėl negyvenamųjų patalpų Baublių kaime, Žalgirio seniūnijoje, nuomos“

2008 m. balandžio 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-117 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-06-28 sprendimo Nr. T2-208 priedo pakeitimo“

Priedas

2008 m. balandžio 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-118 „Dėl politinio (asmeninio) pasitikėjimo pareigybės įsteigimo“

2008 m. balandžio 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-119 „Dėl tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo“

2008 m. balandžio 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-120 „Dėl priemokos Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriui nustatymo“

2008 m. balandžio 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-121 „Dėl komisijos sudarymo fiksuotam pajamų mokesčio dydžiui, turint verslo liudijimą, ir nekilnojamojo turto mokesčio tarifams nustatyti“

2008 m. balandžio 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-122 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T2-280 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T2-208 „Dėl Kretingos rajono saugaus eismo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo bei Kretingos rajono valdybos 2000-08-24 sprendimo Nr. 192 pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo“ dalinio pakeitimo ir papildymo“

2008 m. balandžio 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-123 „Dėl premijų skyrimo“

2008 m. balandžio 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-124 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-02-28 sprendimo Nr. T2-45 pakeitimo“