Visuomenės informavimas apie numatomą, inžinerinių tinklų 330 kv OL Grobinė – Klaipėda, Kretingos r., rekonstravimo projektavimą

Visuomenės informavimas apie numatomą, Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Grobinė – Klaipėda (LN 324, unikalus Nr. 5600-1004-1014), Kretingos r. sav., rekonstravimo projekto projektavimą.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Kretingos raj. sav. teritorija.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

-/-.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Inžinieriniai tinklai. Elektros tinklai (330kV įtampos).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

Darius Balakauskas (kvalifikacijos atestatas Nr.21188, išduotas nuo 2008-04-10), tel. Nr. 8-687-76347, el. p. darius [dot] balakauskas [at] e-pi [dot] lt, projektinių pasiūlymų rengėjas UAB Energetikos projektavimo institutas (įm. kodas 304825800), tel.8-687-76347, el. p. info [at] e-pi [dot] lt.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

LITGRID AB, Viršuliškių skg. 99B, LT-05131 Vilnius, tel.: 8 696 20977, el. paštas: info [at] litgrid [dot] eu

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

UAB Energetikos projektavimo institutas, Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas, tel.868776347, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2021-05-06, UAB Energetikos projektavimo institutas, Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas, tel. 8 687 76347, el. paštas: darius [dot] balakauskas [at] e-pi [dot] lt , info [at] e-pi [dot] lt.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Savanorių g. 29A, Kretingos m., Kretingos rajono savivaldybės administracijos patalpose, 2021-05-06, 16:30 val.
Esant paskelbtai ekstremaliai situacijai, projektinių pasiūlymų viešinimas bus vykdomas elektroninėje erdvėje adresu:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTVkOWJjMTAtYjA4Y...

Projektiniai pasiūlymai I

Projektiniai pasiūlymai II

Vizualizacija

 Projektinių paliūlymų viešinimo vietos