Informuojame apie žemės sklypo Kluonalių k., Kretingos r., detaliojo plano, keitimą

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, Kretingos m.

Planavimo iniciatorius: Privatus asmuo.

Planavimo pagrindas: Planavimo iniciatoriaus prašymas, Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. A1-408 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.

Planavimo tikslas: pertvarkyti žemės sklypą kad. Nr. 5657/0002:488 padalinant į sklypus, atidalintoms žemės sklypo dalims pakeisti naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Pertvarkyti žemės sklypus kad. Nr. 5657/0002:478, 5657/0002:477, 5657/0002:476, 5657/0002:475, 5657/0002:474, 5657/0002:473, 5657/0002:472, 5657/0002:470 juos apjungiant ir padalinant į sklypus, daliai pakeisti naudojimo būdą į susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Apjungti žemės sklypo kadastro Nr. 5657/0002:488 bei žemės sklypų kadastro Nr. 5657/0002:478, 5657/0002:477, 5657/0002:476, 5657/0002:475, 5657/0002:474, 5657/0002:473, 5657/0002:472, 5657/0002:470 pertvarkymu suplanuotus susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų žemės sklypus į vieną sklypą. Padalinti žemės sklypą kadastro Nr. 5657/0002:483 į sklypus. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo reikalavimus.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. balandžio 9 d. iki 2021 m. balandžio 23 d. Kretingos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje adresu: www.kretinga.lt – „Skelbimai“ - „Teritorijų planavimas ir statyba“ ir Žalgirio seniūnijoje. Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Savanorių g. 29A, Kretingos m., arba elektroniniu paštu savivaldybe [at] kretinga [dot] lt iki 2021 m. balandžio 23 d.

PRIDEDAMA:

2021 m. balandžio 1 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-408 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“, 1 lapas.

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“, 3 lapai.