Informuojame apie parengtą žemės sklypo Rotušės a. 17, Kretingos m., detaliojo plano sprendinių koregavimą

Informuojame pakartotinai visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0008:972) Rotušės a. 17, Kretingos m., detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-106 „Dėl Kretingos miesto centrinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą.

Informuojame, kad skelbiamas žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0008:972) Rotušės a. 17, Kretingos m., detaliojo plano sprendinių koregavimo, svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Rotušės a. 17, Kretingoje. Planuojamos teritorijos plotas 0,1309 ha.

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g.29 a, Kretinga. tel. 8 445 53141, el. paštas – savivaldybe [at] kretinga [dot] lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: A. V., UAB „Pajūrio naujienos“ (duomenys nuasmeninti), adresas korespondencijai – J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. (8 46) 21 6071, el. paštas – info [at] pprojektai [dot] lt.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas: info [at] pprojektai [dot] lt

Planavimo pagrindas: žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0008:972) Rotušės a. 17, Kretingos m., detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-106 „Dėl Kretingos miesto centrinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimas 2020-05-08 Nr. A1-497.

Teritorijų planavimo dokumento numeris www.tpdris.lt: K-VT-56-20-352.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Nekeičiant žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties, padalinti žemės sklypą į atskirus žemės sklypus, nustatyti naudojimo būdus – komercinės paskirties objektų teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo reikalavimus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2021-03-25 iki 2021-04-08 imtinai, internetiniame tinklalapyje www.kretinga.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-56-20-352) ir plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 846 21 60 71, el. paštas: info [at] pprojektai [dot] lt.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teikti raštu iki susipažinimo su projektu pabaigos (2020-11-10) planavimo organizatoriui – Kretingos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Savanorių g. 29a, Kretinga, tel. 8 445 53141, el. paštas: savivaldybe [at] kretinga [dot] lt; detaliojo plano rengėjui - UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, el. paštu: info [at] pprojektai [dot] lt., informacija tel. 21 60 71, ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje. Kadangi projektas rengiamas supaprastinta tvarka, viešas susirinkimas nenumatomas.

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

 Aiškinamasis raštas

Brėžinys