Vasaris

 2021 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-39 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2020 m. ataskaitos tvirtinimo“

Priedas

24 0 0

 2021 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-40 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“

Priedas

13 3 8

 2021 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-41 „Dėl lėšų skyrimo projektui „Kretingos miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas (II etapas)

23 0 0

 2021 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-42 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto tvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

7 priedas

8 priedas

23 0 0

 2021 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-43 „Dėl Povilo Černeckio atleidimo iš Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų“

14 4 6

 2021 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-44 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo“

22 1 0

 2021 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-45 „Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos“

16 1 5

 2021 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-46 „Dėl projekto „Kretingos miesto stadiono rekonstravimas, pritaikant jį bendruomenės poreikiams“ įgyvendinimo“

Priedas

24 0 0

 2021 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-47 „Dėl bendruomeninių organizacijų skatinimo ir finansavimo iš kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų patvirtinimo“

Priedas

22 0 0

 2021 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-48 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-80 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos finansavimo aprašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“

23 0 0

 2021 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-49 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. T2-144 „Dėl antikorupcijos komisijos sudarymo ir pirmininko skyrimo“ pakeitimo“

24 0 0

 2021 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-50 „Dėl antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojo skyrimo“

23 0 0

 2021 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-51 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. T2-106 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo“

24 0 0

 2021 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-52 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. T2-143 „Dėl etikos komisijos sudarymo ir pirmininko skyrimo“ pakeitimo“

24 0 0

 2021 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-53 „Dėl etikos komisijos pirmininko pavaduotojo skyrimo“

24 0 0

 2021 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-54 „Dėl tiesioginio vadovo motyvuoto siūlymo įgyvendinimo valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo metu“

24 0 0

 2021 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-55 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės 2020–2023 metų korupcijos prevencijos programos 2020 metų priemonių įgyvendinimui ir Kretingos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2020 metų veiklos ataskaitai“

1 priedas

2 priedas

24 0 0

 2021 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-56 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo ataskaitos tvirtinimo“

Priedas

24 0 0

 2021 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-57 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių tvirtinimo“

Priedas

20 0 2

 2021 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-58 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-327 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Priedas

20 1 0

 2021 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-59 „Dėl skolos pripažinimo beviltiška“

23 0 0

 2021 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-60 „Dėl techninės klaidos ištaisymo Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendime Nr. T2-315 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T2-341 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo ir sutarčių formų patvirtinimo“ pakeitimo““

19 0 0

 2021 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-61 „Dėl viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurių savininkė yra Kretingos rajono savivaldybė, vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“

20 0 1

 2021 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-62 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo nr. T2-16 „Dėl tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų kabineto (savivaldybės DOTS kabineto) ir laikinųjų DOTS paslaugų teikimo Kretingos rajono savivaldybėje“ pakeitimo“

21 0 0

 2021 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-63 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-337 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančiose mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

20 0 0

 2021 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-64 „Dėl Kretingos muziejaus 2020 metų veiklos ataskaitų  tvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

20 0 0

 2021 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-65 „Dėl Kretingos muziejaus 2021 metų veiklos plano tvirtinimo“

Priedas

21 0 0

 2021 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-66 „Dėl Kretingos rajono kultūros centro  2020 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo“

Priedas

21 0 0

 2021 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-67 „Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro  2020 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo“

Priedas

19 0 0

 2021 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-68 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos 2020 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo“

Priedas

21 0 0

 2021 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-69 „Dėl vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus 2020 metų veiklos ataskaitų tvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

21 0 0

 2021 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-70 „Dėl vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus  2021 metų veiklos plano tvirtinimo“

Priedas

20 0 1

 2021 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-71 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T2-302 „Dėl etninės kultūros plėtros Kretingos rajone tarybos sudėties tvirtinimo“ pakeitimo“

21 0 0

 2021 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-72 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nuomos“

20 0 0

 2021 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-73 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

19 0 1

 2021 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-74 „Dėl gatvių pavadinimų Žalgirio seniūnijoje suteikimo“

1 priedas

1 priedas

20 1 0

 2021 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-75 „Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarties projektui“

Priedas

21 0 0

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.