Gruodis

 2020 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-299 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T2-40 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo"

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

7 priedas

8 priedas

9 priedas

10 priedas

11 priedas 

0 0 0

 2020 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-300 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo"

 Priedas

0 0 0

 2020 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-301 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-120 „Dėl darbo grupės sudarymo“ pakeitimo"

0 0 0

 2020 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-302 "Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio"

0 0 0

 2020 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-303 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T2-182 „Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos ir žemės mokesčių Kretingos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"

0 0 0

 2020 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-304 "Dėl nuolatinės Kretingos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vadovo (savivaldybės kontrolieriaus) tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo"

0 0 0

 2020 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-305 "Dėl Kretingos rajono nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimo, finansavimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų patvirtinimo"

 Priedas

0 0 0

 2020 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-306 "Dėl sutikimo pertvarkyti turtą"

0 0 0

 2020 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-307 "Dėl savivaldybės buto pardavimo"

0 0 0

 2020 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-308 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatos taikymo"

0 0 0

 2020 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-309 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-326 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo"

 Priedas

0 0 0

 2020 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-310 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto investavimo"

0 0 0

 2020 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-311 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-386 „Dėl aptarnavimo teritorijų priskyrimo Kretingos rajono bendrojo ugdymo mokykloms“ pakeitimo"

0 0 0

 2020 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-312 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės įstatų pakeitimo"

 Priedas

0 0 0

 2020 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-313 "Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir socialinių paslaugų kainų patvirtinimo"

1 priedas

2 priedas

0 0 0

 2020 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-314 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T2-340 „Dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"

0 0 0

 2020 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-315 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T2-341 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo ir sutarčių formų patvirtinimo“ pakeitimo"

0 0 0

 2020 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-316 "Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties  pasirašymui"

0 0 0

 2020 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-317 "Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise"

0 0 0

 2020 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-318 "Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartis kretingos rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigoms"

 Priedas

0 0 0

 2020 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-319 "Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise"

0 0 0

 2020 m. gruodžio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-320 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo"

 Priedas

0 0 0

 2020 m. gruodžio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-321 "Dėl Jolantos Girdvainės atleidimo iš Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų ir pavedimo eiti direktoriaus pareigas"

0 0 0

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.