Rugsėjis

 2020 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-235 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T2-40 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo"

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

24 0 0

 2020 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-236 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo"

Priedas

 

23 0 0

 2020 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-237 "Dėl projekto „Kretingos dvaro sodybos grafų Tiškevičių rūmų Žiemos sodo – oranžerijos modernizavimas, pritaikant ją neįgaliųjų reikmėms“ finansavimo"

 

25 0 0

 2020 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-238 "Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai, tvirtinimo"

1 Priedas

2 Priedas

 

25 0 0

 2020 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-239 "Dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio"

 

24 0 0

 2020 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-240 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-249 „Dėl mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"

 

 2020 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-241 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2019 m. balandžio 25 d.  sprendimo Nr. T2-116 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės paramos verslui skyrimo komisijos sudarymo“ pakeitimo"

 

24 0 0

 2020 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-242 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise savivaldybės įmonei „Kretingos komunalininkas“"

 

25 0 0

 2020 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-243 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-96 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių tvirtinimo“ pakeitimo"

 

25 0 0

 2020 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-244 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų teikiamų paslaugų kainų nustatymo"

 

25 0 0

 2020 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-245 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo"

 

25 0 0

 2020 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-246 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2015 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-36 „Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Kretingos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"

 

25 0 0

 2020 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-247 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-103 ,,Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir socialinių paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo"

Priedas

 

24 0 0

 2020 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-248 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2-447 „Dėl Kretingos rajono garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo"

 

24 0 0

 2020 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-249 "Dėl Kretingos rajono garbės piliečio vardo suteikimo"

 

25 0 0

 2020 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-250 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T2-302 „Dėl Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone tarybos sudėties tvirtinimo“ pakeitimo"

 

25 0 0

 2020 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-251 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-87 „Dėl Kretingos rajono kultūros ir Salantų kultūros centrų teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo"

 

25 0 0

 2020 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-252 "Dėl neprivatizuojamo žemės sklypo Imbarės  seniūnijoje"

 

25 0 0

 2020 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-253 "Dėl patalpų nuomos"

 

25 0 0

 2020 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-254 "Dėl valstybės nematerialiojo ilgalaikio turto nurašymo"

 

22 0 0

 2020 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-255 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti  patikėjimo teise"

 

24 0 0

 2020 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-256 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais"

 

18 1 5

 2020 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-257 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais"

 

21 1 1

 2020 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-258 "Dėl gatvių pavadinimų Kretingos seniūnijoje suteikimo"

1 priedas

2 priedas

3 priedas

 

24 0 0

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.