Rugpjūtis

 2020 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-211 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-183 „Dėl Adelės Pociuvienės atleidimo iš Kretingos rajono Salantų lopšelio-darželo „Rasa“ direktorės pareigų“ pakeitimo"

24 0 0

 2020 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-212 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo nr. T2-40 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo"

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

7 priedas

8 priedas

24 0 0

 2020 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-213 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo"

1 Priedas

Aiškinamasis raštas

2 priedas

3 priedas

24 0 0

 2020 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-214 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo"

Priedas

24 0 0

 2020 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-215 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo"

Priedas

24 0 0

 2020 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-216 "Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų 2020 metams nustatymo"

24 0 0

 2020 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-217 "Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto, žemės ir žemės nuomos mokesčių, šių mokesčių lengvatos suteikimo"

24 0 0

 2020 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-218 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos komitetų 2020 metų II-ojo pusmečio veiklos plano tvirtinimo"

1 priedas

2 priedas

24 0 0

 2020 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-219 "Dėl turto nuomos bendruomeninių vaikų globos namų veiklai vykdyti"

Priedas

24 0 0

 2020 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-220 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo"

 22 0 0

 2020 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-221 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-10 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2020 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų bei 2020 m. savivaldybės biudžeto lėšų, eilės sudarymo“ pakeitimo"

24 0 0

 2020 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-222 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-236 „Dėl kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo"

Priedas

24 0 0

 2020 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-223 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos komitetų 2020 metų II-ojo pusmečio veiklos plano tvirtinimo"

Priedas

24 0 0

 2020 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-224 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo"

24 0 0

 2020 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-225 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-101 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2020–2021 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo"

23 0 1

 2020 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-226 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T2-269 „Dėl apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo“ pakeitimo"

24 0 0

 2020 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-227 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-302 „Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro vaikų globos (rūpybos) tarnyboje globojamų (rūpinamų) vaikų ir dienos veiklos tarnybą lankančių vaikų maitinimo piniginių normų patvirtinimo“ pakeitimo"

24 0 0

 2020 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-228 "Dėl techninės klaidos ištaisymo Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendime Nr. T2-185 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-12 „Dėl socialinės paramos mokiniams kreipimosi tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo mokyklose ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo“

24 0 0

 2020 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-229 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-17 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo"

23 0 1

 2020 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-230 "Dėl techninės klaidos ištaisymo Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendime Nr. T2-196 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-112 „Dėl 2020–2022 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 m. įgyvendinamų priemonių tvirtinimo“ pakeitimo“

24 0 0

 2020 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-231 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-143 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo"

24 0 0

 2020 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-232 "Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise"

24 0 0

 2020 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-233 "Dėl valstybės nematerialiojo, materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto nurašymo"

24 0 0

 2020 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-234 "Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir patikėjimo teise"

24 0 0

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.