Birželis

 2020 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-167 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T2-40 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo"

 1 Priedas

2 Priedas

3 Priedas

4 Priedas

24 0 0

 2020 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-168 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo"

Priedas

24 0 0

 2020 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-169 "Dėl trumpalaikės paskolos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto paėmimo"

24 0 0

 2020 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-170 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T2-224 „Dėl kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo sudarymo ir naudojimo tvarkos aprašo pavirtinimo“ pakeitimo"

1 Priedas

2 Priedas

3 Priedas

24 0 0

 2020 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-171 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-190 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo ir netarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo tarnybos reikmėms Kretingos rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo"

24 0 0

 2020 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-172 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais"

17 5 2

 2020 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-173 "Dėl projektų įgyvendinimo"

1 Priedas

2 Priedas

21 0 0

 2020 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-174 "Dėl atstovų delegavimo"

23 0 0

 2020 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-175 "Dėl pritarimo projekto ,,Baublių kadastrinės vietovės melioracijos sistemų rekonstrukcija“ įgyvendinimui ir jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčiai su Kedro melioracijos statinių naudotojų asociacija"

Priedas

23 0 0

 2020 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-176 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2019 m.  birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-185 „Dėl pritarimo asociacijos „Klaipėdos regionas“ dalyvavimui projekte „Tarpsieninio bendradarbiavimo stiprinimas, kuriant tvarią ilgalaikę plėtrą tarp Klaipėdos ir Kuržemės regionų“ partnerio teisėmis“ pakeitimo"

24 0 0

 2020 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-177 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų patvirtinimo"

1 Priedas

2 Priedas

24 0 0

 2020 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-178 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo tvirtinimo"

24 0 0

 2020 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-179 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-10 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2020 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų bei 2020 m. savivaldybės biudžeto lėšų, eilės sudarymo“ pakeitimo"

24 0 0

 2020 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-180 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-236 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo"

Priedas

23 0 0

 2020 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-181 "Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ 2020–2022 metų veiklos plano tvirtinimo"

1 Priedas

2 Priedas

21 0 3

 2020 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-182 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės sprendimų, perkant nekilnojamąjį daiktą, priėmimo dėl derybas laimėjusio kandidato ir nekilnojamojo daikto pirkimo savivaldybės vardu pirkimo sutarties sudarymo tvarkos patvirtinimo"

24 0 0

 2020 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-183 "Dėl savivaldybės buto pardavimo"

24 0 0

 2020 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-184 "Dėl socialinio būsto gyvenamųjų patalpų (buto) pirkimo"

23 0 1

 2020 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-185 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-12 „Dėl socialinės paramos mokiniams kreipimosi tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo mokyklose ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo"

24 0 0

 2020 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-186 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T2-342 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo“ pakeitimo"

23 0 0

 2020 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-187 "Dėl Kretingos rajono švietimo centro vidaus struktūros pertvarkos ir Kretingos rajono švietimo centro nuostatų pakeitimo"

Priedas

24 0 0

 2020 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-188 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programų konkurso organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

Priedas

24 0 0

 2020 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-189 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-6 „Dėl priėmimo į Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo"

24 0 0

 2020 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-190 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo"

20 0 4

 2020 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-191 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo"

Priedas

23 0 0

 2020 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-192 "Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos nuostatų pakeitimo"

Priedas

24 0 0

 2020 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-193 "Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ nuostatų pakeitimo"

Priedas

23 0 0

 2020 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-194 "Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ nuostatų pakeitimo"

Priedas

22 0 0

 2020 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-195 "Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ nuostatų pakeitimo"

Priedas

22 0 0

 2020 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-196 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-112 „Dėl 2020–2022 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 m. įgyvendinamų priemonių tvirtinimo“ pakeitimo"

24 0 0

 2020 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-197 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d.  sprendimo Nr. T2-272 „Dėl viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo"

24 0 0

 2020 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-198 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-271 „Dėl viešosios įstaigos Kretingos ligoninės vyriausiojo gydytojo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo"

24 0 0

 2020 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-199 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-275 „Dėl viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro direktoriaus mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo"

23 0 0
 2020 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-200 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-273 „Dėl viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo"
24 0 0

 2020 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-201 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020 m. sausio 30 d. Tarybos sprendimo Nr. T2-26 „Dėl viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo"

24 0 0

 2020 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-202 "Dėl įsakymo projekto derinimo"

23 1 0

 2020 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-203 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-142 „Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo"

22 0 0

 2020 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-204 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais"

21 0 0

 2020 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-205 "Dėl Kretingos seniūnijos Kretingsodžio ir Kvecių kaimų Sodžiaus gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo"

1 priedas

2 priedas

22 0 0

 2020 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-206 "Dėl gatvės pavadinimo Kretingos seniūnijoje suteikimo"

Priedas

22 0 0

 2020 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-207 "Dėl gatvių pavadinimų Darbėnų seniūnijoje suteikimo"

Priedas

22 0 0

 2020 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-208 "Dėl gatvių pavadinimų pakeitimo Darbėnų seniūnijoje"

Priedas

21 0 0

 2020 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-209 "Dėl gatvių pavadinimo suteikimo Abakų kaime, Kartenos seniūnijoje"

Priedas

22 0 0

 2020 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-210 "Dėl Renatos Bumblienės skyrimo į Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro  direktorės pareigas"

22 0 0

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.