Balandis

 2020 m. balandžio 9 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-70 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T2-40 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo"

1 Priedas

2 Priedas

3 Priedas

4 Priedas

5 Priedas

6 Priedas

7 Priedas

8 Priedas

20 0 1

2020 m. balandžio 9 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-71 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo"

Priedas

14 0 3

 2020 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-72 "Dėl Kęstučio Trakšelio skyrimo į Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktoriaus pareigas"

22 0 0

 2020 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-73 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T2-40 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo"

1 Priedas

2 Priedas

19 0 0

 2020 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-74 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2019 m. ataskaitos tvirtinimo"

Priedas

20 0 0

 2020 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-75 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo"

Priedas

21 0 1

2020 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-76 "Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio"

19 0 0

 2020 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-77 "Dėl projektų įgyvendinimo pagal 2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą"

22 0 0

 2020 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-78 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m.  birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-187 „Dėl kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-5 „Dėl pritarimo projekto „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kretingos rajono savivaldybėje“ jungtinės veiklos sutarčiai“ keitimo“ keitimo"

Priedas

22 0 0

 2020 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-79 "Dėl projekto „Kretingos dvaro sodybos grafų Tiškevičių rūmų Žiemos sodo - oranžerijos modernizavimas, pritaikant ją neįgaliųjų reikmėms“ įgyvendinimo"

22 0 0

 2020 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-80 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos finansavimo aprašo tvirtinimo"

1 Priedas

2 Priedas

3 Priedas

4 Priedas

5 Priedas

6 Priedas

18 0 0

 2020 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-81 "Dėl UAB „Kretingos vandenys“ 2019 metų veiklos ataskaitos"

Priedas

20 0 0

 2020 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-82 "Dėl UAB Kretingos autobusų parko 2019 metų veiklos ataskaitos"

Priedas

23 0 0

 2020 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-83 "Dėl UAB „Kretingos turgus“ 2019 metų veiklos ataskaitos"

Priedas

23 0 0

2020 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-84 "Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ 2019 metų veiklos ataskaitos"

Priedas

23 0 0

 2020 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-85 "Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų 2019 metų veiklos ataskaitos"

Priedas

24 0 0

 2020 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-86 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos  2019 metų ataskaitų"

1 Priedas

2 Priedas

24 0 0

 2020 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-87 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo"

24 0 0

2020 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-88 "Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės 2016 - 2019 metų korupcijos prevencijos programos 2019 metų priemonių įgyvendinimui ir Kretingos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2019 metų veiklos ataskaitai"

1 Priedas

2 Priedas

23 0 0

2020 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-89 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2019 metų veiklos ataskaitos"

Priedas

24 0 0

2020 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-90 "Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai"

Priedas

24 0 0

 2020 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-91 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero ir tarybos 2019 metų veiklos ataskaitos"

Priedas

24 0 0

 2020 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-92 "Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos ataskaitai"

Priedas

17 0 7

 2020 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-93 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-200 „Dėl parduodamų Kretingos rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“ pakeitimo"

22 0 0

 2020 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-94 "Dėl savivaldybės buto pardavimo"

23 0 0

 2020 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-95 "Dėl savivaldybės būsto pardavimo"

22 0 0

 2020 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-96 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių tvirtinimo"

Priedas

22 0 0

 2020 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-97 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų 2019 metų ataskaitų"

1 Priedas

2 Priedas

22 0 0

 2020 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-98 "Dėl Kretingos rajono švietimo įstaigų vadovų pareiginės algos kintamosios dalies dydžio"

22 0 0

 2020 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-99 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-189 „Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"

22 0 0

2020 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-100 "Dėl Kretingos rajono tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo  Nr. T2-27 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mokyklų organizuojamų festivalių, konkursų ir kitų renginių dalyvio mokesčio nustatymo“ pakeitimo"

23 0 0

 2020 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-101 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2020–2021 mokslo metams nustatymo"

24 0 0

 2020 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-102 "Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos  vidaus struktūros pertvarkos ir Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos nuostatų pakeitimo"

Priedas

22 0 0

 2020 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-103 "Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos rajono Rūdaičių mokyklos reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo ir Kretingos Simono Daukanto progimnazijos nuostatų pakeitimo"

1 Priedas

2 Priedas

21 0 2

 2020 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-104 "Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos rajono lopšelio-darželio „Eglutė“ reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo ir Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“ nuostatų pakeitimo"

1 Priedas

2 Priedas

23 0 0

2020 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-105 "Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos rajono Salantų lopšelio-darželio „Rasa“ reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo ir Kretingos rajono Salantų gimnazijos nuostatų pakeitimo"

1 Priedas

2 Priedas

19 0 4

 2020 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-106 "Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos rajono vydmantų lopšelio-darželio „Pasagėlė“ reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo ir Kretingos r. Vydmantų gimnazijos nuostatų pakeitimo"

1 Priedas

2 Priedas

23 0 0

 2020 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-107 "Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos dienos veiklos centro 2019 metų veiklos ir finansinei ataskaitai"

1 Priedas

2 Priedas

22 0 0

 2020 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-108 "Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos kretingos socialinių paslaugų centro 2019 metų veiklos ir finansinei ataskaitai"

1 Priedas

2 Priedas

23 0 0

 2020 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-109 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 metų ataskaitos tvirtinimo"

Priedas

23 0 0

2020 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-110 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro  2019 metų ataskaitų"

1 Priedas

2 Priedas

23 0 0

 2020 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-111 "Dėl 2017-2020 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2019 metų ataskaitos patvirtinimo"

23 0 0

 2020 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-112 "Dėl 2020–2022 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 m. įgyvendinamų priemonių tvirtinimo"

23 0 0

 2020 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-113 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės 2019 metų ataskaitų"

1 Priedas

2 Priedas

23 0 0

 2020 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-114 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų ataskaitų"

1 Priedas

2 Priedas

23 0 0

 2020 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-115 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro 2019 metų ataskaitų"

1 Priedas

2 Priedas

23 0 0

 2020 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-116 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų ataskaitų"

1 Priedas

2 Priedas

23 0 0

 2020 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-117 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų ataskaitų"

1 Priedas

2 Priedas

23 0 0

 2020 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-118 "Dėl Kretingos muziejaus 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo"

Priedas

23 0 0

 2020 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-119 "Dėl Kretingos rajono kultūros centro 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo"

Priedas

23 0 0

 2020 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-120 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo"

Priedas

23 0 0

 2020 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-121 "Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro  2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo"

Priedas

23 0 0

2020 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-122 "Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo"

Priedas

23 0 0

 2020 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-123 "Dėl negyvenamųjų patalpų Jono Karolio Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, nuomos"

23 0 0

2020 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-124 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-33 „Dėl negyvenamųjų patalpų  J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, panaudos“ pakeitimo"

23 0 0

 2020 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-125 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono švietimo įstaigoms"

Priedas

22 0 0

 2020 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-126 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais"

22 0 0

 2020 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-127 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nuomos"

24 0 0

 2020 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-128 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nuomos"

24 0 0

 2020 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-129 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nurašymo"

24 0 0

 2020 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-130 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise"

23 0 0

 2020 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-131 "Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokesčio"

23 0 0

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.