Vasaris

 2020 m. vasario 20 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-40 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo"

Priedas

15 0 8

2020 m. vasario 20 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-41 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo"

1 Priedas

2 Priedas

3 Priedas

4 Priedas

5 Priedas

6 Priedas

7 Priedas

8 Priedas

15 0 7

 2020 m. vasario 20 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-42 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-83 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"

1 Priedas

2 Priedas

22 0 0

 2020 m. vasario 20 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-43 "Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio"

21 0 0

 2020 m. vasario 20 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-44 "Dėl projekto „Sporto aikštyno prie Pranciškonų gimnazijos modernizavimas pritaikant jį bendruomenės poreikiams“ įgyvendinimo"

22 0 0

 2020 m. vasario 20 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-45 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T2-229 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo"

Priedas

22 0 0

 2020 m. vasario 20 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-46 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-194 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo“ pakeitimo"

21 1 0

 2020 m. vasario 20 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-47 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių vykdymo ataskaitos tvirtinimo"

22 0 0

 2020 m. vasario 20 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-48 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-200 „Dėl parduodamų Kretingos rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“ pakeitimo"

22 0 0

 2020 m. vasario 20 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-49 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarnybinių gyvenamųjų patalpų fondo sąrašo ir darbuotojų, kuriems gali būti suteiktos tarnybinės gyvenamosios patalpos, kategorijų patvirtinimo"

22 0 0

 2020 m. vasario 20 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-50 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T2-341 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo ir sutarčių formų patvirtinimo“ pakeitimo"

22 0 0

 2020 m. vasario 20 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-51 "Dėl savivaldybės būsto (tarnybinių gyvenamųjų patalpų) išnuomojimo V. Čėsnienei"

22 0 0

 2020 m. vasario 20 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-52 "Dėl maksimalaus trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio nustatymo"

22 0 0

 2020 m. vasario 20 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-53 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-123 „Dėl priėmimo į Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas nenumatytų atvejų komisijos sudarymo“ pakeitimo"

22 0 0

 2020 m. vasario 20 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-54 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2020-2022 metų veiksmų plano patvirtinimo ir jo įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo"

20 0 0

 2020 m. vasario 20 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-55 "Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Kretingos rajono Rūdaičių mokyklą"

14 3 5

 2020 m. vasario 20 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-56 "Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Kretingos rajono Salantų lopšelį-darželį „Rasa""

15 6 0

 2020 m. vasario 20 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-57 "Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Kretingos rajono Vydmantų lopšelį-darželį „Pasagėlė“"

18 3 0

 2020 m. vasario 20 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-58 "Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Kretingos rajono lopšelį-darželį „Eglutė“"

19 2 0

 2020 m. vasario 20 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-59 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. T2-106 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo"

22 0 0

 2020 m. vasario 20 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-60 "Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo"

21 0 0

 2020 m. vasario 20 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-61 "Dėl Kretingos rajono kultūros centro 2019 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo"

Priedas

22 0 0

 2020 m. vasario 20 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-62 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės m. Valančiaus viešosios bibliotekos 2019 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo"

Priedas

22 0 0

 2020 m. vasario 20 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-63 "Dėl Kretingos muziejaus 2019 metų veiklos ataskaitų tvirtinimo"

1 Priedas

2 Priedas

22 0 0

 2020 m. vasario 20 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-64 "Dėl Kretingos muziejaus 2020 metų veiklos plano tvirtinimo"

Priedas

22 0 0

 2020 m. vasario 20 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-65 "Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus  2019 metų veiklos ataskaitų tvirtinimo"

1 Priedas

2 Priedas

22 0 0

 2020 m. vasario 20 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-66 "Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus  2020 metų veiklos plano tvirtinimo"

Priedas

22 0 0

 2020 m. vasario 20 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-67 "Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro  2019 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo"

Priedas

21 0 0

 2020 m. vasario 20 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-68 "Dėl sutikimo perimti valstybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise"

22 0 0

 2020 m. vasario 20 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-69 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties atnaujinimo"

22 0 0

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.