2020 metai

 2020 m. sausio 23 d. mero potvarkis Nr. V3-5 „Dėl 13-ojo Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdžio“

 2020 m. balandžio 15 d. mero potvarkis Nr. V3-17 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero 2019 m. gegužės 22 d. potvarkio V3-22 „Dėl strateginio planavimo tarybos patvirtinimo“ pakeitimo"

 2020 m. balandžio 23 d. mero potvarkis Nr. V3-23 „Dėl 16-ojo Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdžio"

 2020 m. gegužės 21 d. mero potvarkis Nr. V3-24 „Dėl 17-ojo Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdžio"

 2020 m. birželio 18 d. mero potvarkis Nr. V3-32 „Dėl 18-ojo Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdžio"

 2020 m. rugpjūčio 20 d. mero potvarkis Nr. V3-42 „Dėl 19-ojo Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdžio"

 2020 m. rugsėjo 17 d. mero potvarkis Nr. V3-44 „Dėl 20-ojo Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdžio"

 2020 m. spalio 22 d. mero potvarkis Nr. V3-53 „Dėl 21-ojo Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdžio"

 2020 m. lapkričio 19 d. mero potvarkis Nr. V3-55 „Dėl 22-ojo Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdžio"

 2020 m. gruodžio 10 d. mero potvarkis Nr. V3-57 „Dėl 23-ojo Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdžio"

 2020 m. gruodžio 18 d. mero potvarkis Nr. V3-58 „Dėl pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo"

 2020 m. gruodžio 21 d. mero potvarkis Nr. V3-59 „Dėl 24-ojo Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdžio"


DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą
LibreOffice.