Sausis

 2020 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-1 „Dėl Lidijos Šiškienės skyrimo į Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro direktorės pareigas“

24 0 0

 2020 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-2 „Dėl 2020 metų Kretingos rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos tvirtinimo“

24 0 0

 2020 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-3 „Dėl leidimo paimti ilgalaikę banko paskolą“

24 0 0

 2020 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-4 „Dėl leidimo paimti 143,11 tūkst. Eur ilgalaikę banko paskolą iš akcinės bendrovės Šiaulių banko“

24 0 0

 2020 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-5 „Dėl narių delegavimo į Kretingos rajono savivaldybės valdomų įmonių valdybos narių atrankos komisiją“

24 0 2

 2020 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-6 „Dėl pritarimo projekto įgyvendinimui“

23 0 0

 2020 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-7 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“

24 0 0

 2020 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-8 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“

Priedas

23 0 0

 2020 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-9 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-4 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams bei gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, paskirstymo, jų naudojimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

24 0 0

 2020 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-10 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2020 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų bei 2020 m. savivaldybės biudžeto lėšų, eilės sudarymo“

23 0 0

 2020 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-11 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-326 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo“

24 0 0

 2020 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-12 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T2-260 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės administracijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

21 0 0

 2020 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-13 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-73 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“

Priedas

17 0 6

 2020 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-14 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-327 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 1

 2020 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-15 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų 2020 metų I-ojo pusmečio veiklos plano tvirtinimo“

Priedas

22 0 0

 2020 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-16 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos tvirtinimo“

Priedas

24 0 0

 2020 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-17 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-47 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo“

20 0 4

 2020 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-18 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T2-315 „Dėl gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai  ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

 2020 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-19 „Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro maksimalaus pareigybių skaičiaus tvirtinimo“

24 0 0

 2020 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-20 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 11 d. sprendimo Nr. T2-103 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo“

22 1 0

 2020 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-21 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos  2019 m. balandžio 11 d. sprendimo Nr. T2-104 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo ir darbo užmokesčio jam nustatymo“ pakeitimo“

21 0 2

 2020 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-22 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero motyvuoto siūlymo įgyvendinimo“

24 0 0

 2020 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-23 „Dėl pritarimo pasirašyti papildomą susitarimą prie 2018 m. spalio 4 d. memorandumo“

23 0 0

 2020 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-24 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-26 „Dėl atstovo į Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus tarybą skyrimo“ pakeitimo“

24 0 0

 2020 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-25 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-97 „Dėl Kretingos rajono kultūros centro nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

24 0 0

 2020 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-26 „Dėl viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus darbo užmokesčio nustatymo“

24 0 0

 2020 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-27 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-271 „Dėl viešosios įstaigos Kretingos ligoninės vyriausiojo gydytojo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo“

24 0 0

 2020 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-28 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-272 „Dėl viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo“

24 0 0

 2020 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-29 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m.rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-273 „Dėl viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo“

24 0 0

 2020 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-30 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-275 „Dėl viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro direktoriaus mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo“

24 0 0

 2020 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-31 „Dėl neprivatizuojamų žemės sklypų Kretingos rajono savivaldybės administracijos Žalgirio ir Darbėnų seniūnijose“

24 0 0

 2020 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-32 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir turto perdavimo“

24 0 0

 2020 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-33 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

23 0 0

 2020 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-34 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

24 0 0

 2020 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-35 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

Priedas

23 0 0

 2020 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-36 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

24 0 0

 2020 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-37 „Dėl negyvenamųjų patalpų Vilniaus g. 41, Kretinga, nuomos“

24 0 0

 2020 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-38 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-330 „Dėl viešame aukcione parduodamo Kretingos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

 2020 m. sausio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-39 „Dėl Vydūno gatvės pavadinimo suteikimo Kluonalių kaime, Žalgirio seniūnijoje“

Priedas

23 0 0

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.