Kretingos rajono gyventojų iniciatyvų projektas

Nuo 2020-ųjų pradžios startavus Kretingos rajono Gyventojų iniciatyvų projektui, gyventojai patys tiesiogiai skirsto dalį savivaldybės biudžeto. Gyventojai gali ne tik siūlyti idėjas, bet ir balsuodami spręsti, kokių iniciatyvų reikia gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti bei kurti Kretingos rajone.

 

INICIATYVŲ TEIKIMAS (nuo sausio 1 d. iki kovo 1 d.)

Gyventojų pasiūlymai turi atitikti Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo (atnaujinta 2020-01-30) sąlygas.

Svarbūs kriterijai:

  • pasiūlymus gali teikti Kretingos rajone gyvenamąją vietą deklaravę, ne jaunesni nei 16 m. asmenys;
  • tai turi būti nekomercinės paskirties infrastruktūriniai projektai, skirti gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai kurti ar gerinti;
  • projektai turi būti įgyvendinami Kretingos rajone, savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomoje arba valstybinėje žemėje, kuri skirta bendram, viešam naudojimui.

 

Gyventojai iniciatyvas gali siūlyti 3-ose kategorijose:

  • Mažos apimties projektai (iki 20.000 eurų) Kretingos miesto seniūnijoje;
  • Mažos apimties projektai (iki 20.000 eurų) Kretingos rajone, išskyrus Kretingos miesto seniūniją;
  • Didelės apimties projektai (iki 120.000 eurų) Kretingos rajone.

 

Iniciatyvas teikiantys gyventojai turi užpildyti ir pateikti šiuos dokumentus:

 

Projektų idėjų pasiūlymus galima teikti el. paštu idejos [at] kretinga [dot] lt arba pristatyti į Kretingos rajono savivaldybės administraciją, Savanorių g. 29A, Kretingoje. Dėl projektų idėjų pasiūlymų dokumentų pristatymo į Savivaldybę karantino metu maloniai prašytume iš anksto susisiekti tel. +370 445 72171 arba (8 445) 51 294.

 

PASIŪLYMŲ ATITIKTIES TVARKAI VERTINIMAS (iki balandžio 15 d.)

Projektų idėjų pasiūlymų atitikimą tvarkai įvertina Kretingos rajono savivaldybės administracijos specialistai. Tikrinama, ar pasiūlymai atitinka reikalavimus, ar pareiškėjai bei idėjai pritarę asmenys yra deklaravę gyvenamąją vietą Kretingos rajone, ar projektų įgyvendinimo vieta atitinka tvarkos apraše numatytas sąlygas.

Nuasmeninti pasiūlymai pateikiami darbo grupei, kuri patvirtina ir pateikia idėjų sąrašą gyventojų balsavimui.

 

BALSAVIMAS IR ATRANKA (nuo gegužės 1 d. iki birželio 1 d.)

Gyventojai balsuoja internetu arba užpildydami popierinę kortelę balsavimo vietose. Vienas gyventojas gali balsuoti kiekvienoje iš 3 kategorijų palaikydamas ne daugiau kaip 3 projektus.

Balsavimo metu viešai skelbiama nuasmeninta informacija apie projektą (pavadinimas, idėjos aprašymas, įgyvendinimo vieta ir preliminari įgyvendinimo vertė).

 

ĮGYVENDINIMAS

Didžiausio gyventojų palaikymo sulaukusias idėjas įgyvendina Kretingos rajono savivaldybės administracija.

Mažos apimties projektai įgyvendinami per 1 metus, didelės apimties – per 2 metus.

Projektų įgyvendinimas 100 proc. finansuojamas Savivaldybės biudžeto lėšomis.

 

KONSULTACIJOS GYVENTOJAMS

Per iniciatyvoms teikti skirtą laiką gyventojai gali konsultuotis dėl pasiūlymų parengimo, jų atitikimo privalomiems reikalavimams, dokumentų pildymo ir kitų su Gyventojų iniciatyvų projektu susijusių klausimų el. paštu idejos [at] kretinga [dot] lt arba tel. +370 445 72171.

 

NAUJIENOS

Įgyvendinta pirmoji Kretingos rajono gyventojų iniciatyva, nuo Naujųjų – laukiamos naujos idėjos

Gyventojų iniciatyvos – Europos inovacijų konkurso finale

Kretingos rajonas išrinko pirmąsias Gyventojų iniciatyvas

Baigėsi pirmieji Gyventojų iniciatyvų rinkimai 

Balsuokite už Kretingos rajono gyventojų iniciatyvas!

Kretingos rajone – pirmieji gyventojų iniciatyvų rinkimai

Kretingos rajono gyventojai pasiūlė beveik pusšimtį iniciatyvų 

Startuoja Kretingos rajono Gyventojų iniciatyvų projektas

Kretingos rajono gyventojai patys skirstys dalį savivaldybės biudžeto

Vyks Gyventojų iniciatyvų projekto pristatymas