Gruodis

2019 m. gruodžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-330 „Dėl Lidijos Šiškienės skyrimo eiti Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pareigas iki kol konkurso tvarka bus išrinktas ir teisės aktų nustatyta tvarka paskirtas Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius“

23 0 0

2019 m. gruodžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-331 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-30 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo“ 

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

23 0 0

2019 m. gruodžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-332 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-31 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo“

Priedai

23 0 0

2019 m. gruodžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-333 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T2-285 „Dėl UAB Kretingos autobusų parko teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“

21 0 0

2019 m. gruodžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-334 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo“

23 0 0

2019 m. gruodžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-335 „Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis“

23 0 0

2019 m. gruodžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-336 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-21 „Dėl vaikų centralizuoto priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

2019 m. gruodžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-337 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo“

23 0 0

2019 m. gruodžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-338 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. T2-143 „Dėl Etikos komisijos sudarymo ir pirmininko skyrimo“ pakeitimo“

22 0 0

2019 m. gruodžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-339 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. T2-106 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo“

23 0 0

2019 m. gruodžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-340 „Dėl Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

23 0 0

2019 m. gruodžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-341 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo ir sutarčių formų patvirtinimo“

23 0 0

2019 m. gruodžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-342 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo“

22 0 0

2019 m. gruodžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-343 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-132 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto fondo ir Kretingos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

2019 m. gruodžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-344 „Dėl trumpalaikės socialinės globos paslaugų lovadienio kainos nustatymo“

21 0 0

2019 m. gruodžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-345 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-17 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo“

23 0 0

2019 m. gruodžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-346 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. T2-199 „Dėl Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos projektų dalinio finansavimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

22 0 1

2019 m. gruodžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-347 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-127 „Dėl komisijos sudarymo“ pakeitimo“

23 0 0

2019 m. gruodžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-348 „Dėl apdovanojimo Vyskupo Motiejaus Valančiaus  atminimo medaliu“

23 0 0

2019 m. gruodžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-349 „Dėl valstybės nematerialiojo, ilgalaikio  ir trumpalaikio materialiojo turto nurašymo“

22 0 0

2019 m. gruodžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-350 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

23 0 0

2019 m. gruodžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-351 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn“

21 0 0

2019 m. gruodžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-352 „Dėl sutikimo registruoti buveinės adresą“

23 0 0

 

 

Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.