Spalis

2019 m. spalio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-292 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-31 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo“ 

Priedai

25 0 0

2019 m. spalio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-293 „Dėl viršplaninių savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kretingos miesto seniūnijai“

24 0 0

2019 m. spalio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-294 „Dėl kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T2-252 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“

25 0 0

2019 m. spalio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-295 „Dėl lėšų projektams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ skyrimo“

25 0 0

2019 m. spalio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-296 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-107 „Dėl Kretingos rajono SĮ „Kretingos komunalininkas“ direktoriaus pareiginių nuostatų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“

25 0 0

2019 m. spalio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-297 „Dėl socialinio būsto gyvenamųjų patalpų (buto) pirkimo“

25 0 0

2019 m. spalio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-298 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-132 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto fondo ir Kretingos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“

24 0 0

2019 m. spalio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-299 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų pakeitimo“

21 0 3

2019 m. spalio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-300 „Dėl atminimo ženklų įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

24 0 0

 2019 m. spalio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-301 „Dėl kultūrinės veiklos, etninės kultūros plėtros Kretingos rajone, valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimo, reikšmingų kultūrinių-istorinių įvykių įprasminimo programų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

23 0 1

2019 m. spalio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-302 „Dėl Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone tarybos sudėties tvirtinimo“

25 0 0

2019 m. spalio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-303 „Dėl komisijos sudarymo“

25 0 0

2019 m. spalio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-304 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

20 0 5

2019 m. spalio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-305 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

25 0 0

2019 m. spalio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-306 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto panaudos“

24 0 0

2019 m. spalio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-307 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-330 „Dėl viešame aukcione parduodamo Kretingos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo“

25 0 0

2019 m. spalio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-308 „Dėl gatvių pavadinimų Darbėnų seniūnijoje suteikimo“

Priedai

24 0 0

 

 

Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.