Rugsėjis

2019 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-246 „Dėl darbo sutarties su Asta Burbiene nutraukimo“ 

23 0 0

2019 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-247 „Dėl Renatos Bumblienės skyrimo eiti Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pareigas“

23 0 0

2019 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-248 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-30 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo“

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

23 0 0

2019 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-249 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo“

Priedas

Ataskaitų rinkinys

23 0 0

2019 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-250 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2019 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-251 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-31 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo“

Priedai

23 0 0

2019 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-252 „Dėl viršplaninių savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo projektui „Standartinės dirbtinės dangos Kretingos miesto stadiono sporto aikštėje įrengimas“"

20 0 3

2019 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-253 „Dėl viršplaninių savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo Kretingos muziejui"

23 0 0

2019 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-254 „Dėl viršplaninių savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo Kretingos rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai"

23 0 0

2019 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-255 „Dėl Kretingos rajono mokyklų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo"

22 0 0

2019 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-256 „Dėl lėšų skyrimo projektams finansuoti"

23 0 0

2019 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-257 „Dėl atstovų į Kretingos miesto vietos veiklos grupės valdybą delegavimo ir įgaliojimų suteikimo"

23 0 0

2019 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-258 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-33 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2019 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų bei 2019 m. savivaldybės biudžeto lėšų, eilės sudarymo“ pakeitimo"

23 0 0

2019 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-259 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T2-72 „Dėl savivaldybės administracijos direktoriaus paskyrimo įgyvendinti savivaldybės įmonių savininko teises ir pareigas bei kai kurių Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimų punktų pripažinimo netekusiu galios“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios"

23 0 0

2019 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-260 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės valdomų įmonių organų formavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

Priedas

23 0 0

2019 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-261 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-39 „Dėl Kretingos rajono sodininkų bendrijų specialiosios rėmimo programos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo"

22 0 0

2019 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-262 „Dėl lėšų skyrimo Kretingos rajono sodininkų bendrijoms"

23 0 0

2019 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-263 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-62 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2019–2020 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo"

23 0 0

2019 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-264 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo"

23 0 0

2019 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-265 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-5 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kretingos rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"

23 0 0

2019 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-266 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-280 „Dėl Kretingos rajono mokyklų mokinių vežiojimo organizavimo, mokyklinių autobusų naudojimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"

22 0 1

2019 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-267 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-85 „Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės vyriausiajai gydytojai Ilonai Volskienei“ pripažinimo netekusiu galios"

23 0 0

2019 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-268 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-86 „Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiajam gydytojui Arnui Juškiui“ pripažinimo netekusiu galios"

23 0 0

2019 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-269 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-89 „Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro direktorei Innai Viršilienei“ pripažinimo netekusiu galios"

22 0 0

2019 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-270 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-88 „Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiajam gydytojui Tomui Skliuderiui“ pripažinimo netekusiu galios"

23 0 0

2019 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-271 „Dėl viešosios įstaigos Kretingos ligoninės vyriausiojo gydytojo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo"

22 0 0

2019 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-272 „Dėl viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo"

22 0 0

2019 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-273 „Dėl viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo"

21 2 0

2019 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-274 „Dėl viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo"

23 0 0

2019 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-275 „Dėl viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro direktoriaus mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo"

22 0 0

2019 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-276 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą"

22 0 0

2019 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-277 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-77 „Dėl 2017–2020 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2019 m. įgyvendinamų priemonių tvirtinimo“ pakeitimo"

22 0 0

2019 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-278 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. T2-199 „Dėl tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos projektų dalinio finansavimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo"

22 0 0

2019 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-279 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-142 „Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo"

23 0 0

2019 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-280 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T2-38 „Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus, muziejaus tarybos nuostatų, muziejaus tarybos sudėties tvirtinimo“ pakeitimo"

22 0 0

2019 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-281 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T2-149 „Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro steigimo“ pakeitimo"

23 0 0

2019 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-282 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios"

23 0 0

2019 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-283 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo"

23 0 0

2019 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-284 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo"

23 0 0

2019 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-285 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo"

23 0 0

2019 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-286 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise"

23 0 0

2019 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-287 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti  panaudos pagrindais"

23 0 0

2019 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-288 „Dėl leidimo parduoti turtą"

22 0 0

2019 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-289 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nurašymo"

23 0 0

2019 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-290 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-330 „Dėl viešame aukcione parduodamo Kretingos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo"

Priedas

23 0 0

2019 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-291 „Dėl Kretingos seniūnijos Kurmaičių ir Pajuodupių kaimų Miško gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo"

1 priedas

2 priedas

21 0 0

 

 

Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.