Gegužė

 

2019 m. gegužės 15 d. posėdis

 

 2019 m. gegužės 15 d. tarybos sprendimas Nr. T2-139 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“

22 0 3

 2019 m. gegužės 15 d. tarybos sprendimas Nr. T2-140 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo“

24 0 0

 2019 m. gegužės 15 d. tarybos sprendimas Nr. T2-141 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko skyrimo“

24 0 0

 2019 m. gegužės 15 d. tarybos sprendimas Nr. T2-142 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimo“

24 0 0

 2019 m. gegužės 15 d. tarybos sprendimas Nr. T2-143 „Dėl Etikos komisijos sudarymo ir pirmininko skyrimo“

24 0 0

 2019 m. gegužės 15 d. tarybos sprendimas Nr. T2-144 „Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo ir pirmininko skyrimo“

24 0 0

 

 

2019 m. gegužės 30 d. posėdis

 

 2019 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-145 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-31 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo“

 Priedas

20 0 0

 2019 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-146 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-157 „Dėl nepanaudotų Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai, naudojimo kitai socialinei paramai finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

20 0 0

 2019 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-147 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2020 metams nustatymo“

20 0 0

 2019 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-148 „Dėl 2020 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo“

 Priedas

14 5 1

 2019 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-149 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų 2019 metams nustatymo“

19 0 0

 2019 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-150 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-47 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo“

20 0 0

 2019 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-151 „Dėl įgaliojimų suteikimo“

20 0 0

 2019 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-152 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-204 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo Kretingos rajono savivaldybėje aprašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“

20 0 0

 2019 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-153 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-33 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2019 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų bei 2019 m. savivaldybės biudžeto lėšų, eilės sudarymo“ pakeitimo“

20 0 0

 2019 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-154 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-207 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo“ pakeitimo“

20 0 0

 2019 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-155 „Dėl buto pardavimo“

19 0 0

 2019 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-156 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T2-269 „Dėl apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo“ pakeitimo“

 Priedas

20 0 0

 2019 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-157 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-256 „Dėl paramos teikimo komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo “ pakeitimo“

20 0 0

 2019 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-158 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-77 „Dėl 2017–2020 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2019 m. įgyvendinamų priemonių tvirtinimo“ pakeitimo“

20 0 0

 2019 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-159 „Dėl atstovų į Kretingos rajono kultūros centro tarybą skyrimo“

20 0 0

 2019 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-160 „Dėl atstovo į Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos tarybą skyrimo“

20 0 0

 2019 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-161 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-33 „Dėl komisijos laisvės kovoms įamžinti sudarymo“ pakeitimo“

20 0 0

 2019 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-162 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijos skyrimo“

20 0 0

 2019 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-163 „Dėl sutikimo registruoti buveinės adresą“

20 0 0

 2019 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-164 „Dėl pritarimo susitarimui“

20 0 0

 2019 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-165 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-135 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“ pakeitimo“

20 0 0

 2019 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-166 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

 Priedas

20 0 0

 2019 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-167 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

19 0 0

 2019 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-168 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nurašymo“

20 0 0

 2019 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-169 „Dėl valstybės materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto nurašymo“

20 0 0

 2019 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-170 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nurašymo“

20 0 0

 2019 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-171 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nurašymo“

20 0 0

 2019 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-172 „Dėl geografinių charakteristikų pakeitimo ir gatvių pavadinimų suteikimo Kretingos seniūnijoje“

 Priedai

20 0 0

 2019 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-173 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo ir uždraudimo 2019 m.“

15 1 4

 

 

Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.