Balandis

2019 m. balandžio 11 d. posėdis

 2019 m. balandžio 11 d. tarybos sprendimas Nr. T2-101 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus atleidimo iš pareigų, nes baigėsi jo įgaliojimų laikas“

25 0 0

 2019 m. balandžio 11 d. tarybos sprendimas Nr. T2-102 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo atleidimo iš pareigų, nes baigėsi jo įgaliojimų laikas, ir pavedimo eiti savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas tol, kol bus paskirtas savivaldybės administracijos direktorius naujai kadencijai“

25 0 0

 2019 m. balandžio 11 d. tarybos sprendimas Nr. T2-103 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo“

25 0 0

 2019 m. balandžio 11 d. tarybos sprendimas Nr. T2-104 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo ir darbo užmokesčio jam nustatymo“

25 0 0

 2019 m. balandžio 11 d. tarybos sprendimas Nr. T2-105 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo“

22 0 3

 

2019 m. balandžio 18 d. posėdis  

 2019 m. balandžio 18 d. tarybos sprendimas Nr. T2-106 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos komitetų sudarymo“

25 0 0

 2019 m. balandžio 18 d. tarybos sprendimas Nr. T2-107 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“

25 0 0

 

2019 m. balandžio 25 d. posėdis  

 2019 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-108 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-30 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo“

 Priedas

23 0 0

 2019 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-109 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo nr. T2-31 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo“

 Priedas

25 0 0

 2019 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-110 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo“

 Priedas

25 0 0

 2019 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-111 „Dėl komisijos sudarymo fiksuotam pajamų mokesčio dydžiui, turint verslo liudijimą, ir nekilnojamojo turto mokesčio tarifams nustatyti“

25 0 0

 2019 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-112 „Dėl darbo sutarties nutraukimo“

25 0 0

 2019 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-113 „Dėl atstovų į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių suvažiavimą išrinkimo“

24 0 1

 2019 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-114 „Dėl savivaldybės tarybos nario delegavimo į Klaipėdos regiono plėtros tarybą ir įgaliojimų jam suteikimo“

24 1 0

 2019 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-115 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo“

25 0 0

 2019 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-116 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės paramos verslui skyrimo komisijos sudarymo“

23 0 0

 2019 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-117 „Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ 2018 metų veiklos ataskaitos“

 Priedas

20 0 4

 2019 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-118 „Dėl UAB „Kretingos vandenys“ 2018 metų veiklos ataskaitos“

 Priedas

23 0 0

 2019 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-119 „Dėl UAB Kretingos autobusų parko 2018 metų veiklos ataskaitos“

 Priedas

24 0 0

 2019 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-120 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų 2018 metų veiklos ataskaitos“

 Priedas

24 0 0

 2019 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-121 „Dėl UAB „Kretingos turgus“ 2018 metų veiklos ataskaitos“

 Priedas

25 0 0

 2019 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-122 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-276 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ 2016–2019 metų veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo“

 Priedas

24 0 0

 2019 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-123 „Dėl priėmimo į Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas nenumatytų atvejų komisijos sudarymo“

25 0 0

 2019 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-124 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-21 „Dėl vaikų centralizuoto priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

25 0 0

 2019 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-125 „Dėl Kretingos rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo“

25 0 0

 2019 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-126 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-143 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

19 1 4

 2019 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-127 „Dėl komisijos sudarymo“

24 0 1

 2019 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-128 „Dėl atstovų į Kretingos muziejaus tarybą skyrimo“

24 0 0

 2019 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-129 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-142 „Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“

17 0 8

 2019 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-130 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T2-395 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigoms“ pakeitimo“

25 0 0

 2019 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-131 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T2-243 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės Kretingos muziejui“ pakeitimo“

25 0 0

 2019 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-132 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto investavimo“

23 0 0

 2019 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-133 „Dėl leidimo subnuomoti negyvenamąsias patalpas“

25 0 0

 2019 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-134 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

25 0 0

 2019 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-135 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

25 0 0

 2019 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-136 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

25 0 0

 2019 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-137 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

24 0 0

 2019 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-138 „Dėl leidimo paimti ilgalaikę banko paskolą“

25 0 0

 

 

Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.