Vasaris

2008 m. vasario 14 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-42 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2008 metų biudžeto tvirtinimo"

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

7 priedas

8 priedas

2008 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-43 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo“

Priedas

2008 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-44 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos finansų kontrolės būklės ataskaitos“

2008 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-45 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės valstybės kapitalo investicijų panaudojimo 2009-2011 m. prioritetų sąrašo tvirtinimo ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-03-29 sprendimo Nr. T2-75 pripažinimo netekusiu galios“

2008 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-46 „Dėl vietinių rinkliavų nuostatų tvirtinimo, Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2000-12-21 sprendimo Nr. 227 dalinio pakeitimo ir kai kurių rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

2008 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-47 „Dėl Kretingos pranciškonų gimnazijos likvidavimo projekto patvirtinimo“

Priedas

2008 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-48 „Dėl keleivių vežimo reguliariais vietinio (priemiesčio) susisiekimo maršrutais tarifų dydžių nustatymo“

2008 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-49 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš Lietuvos respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, eilės sudarymo“

2008 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-50 „Dėl 2008 metų melioracijos darbų programos patvirtinimo“

2008 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-51 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo politikos plėtros 2008 – 2010 m. programos patvirtinimo“

2008 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-52 „Dėl rajono privatizavimo objektų sąrašo papildymo“

2008 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-53 „Dėl rajono privatizavimo objektų sąrašo papildymo“

2008 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-54 „Dėl Kretingos rajono kultūros centro 2007 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo”

Priedas

2008 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-55 „Dėl kretingos rajono Salantų kultūros centro 2007 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo”

Priedas

2008 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-56 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos 2007 metų veiklos ataskaitų tvirtinimo”

1 priedas

2 priedas

2008 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-57 „Dėl Kretingos muziejaus 2007 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo”

Priedas

2008 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-58 „Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus 2007 metų veiklos ataskaitos ir 2008 metų veiklos programos tvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

2008 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-59 „Dėl Kretingos rajono bendrojo lavinimo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo“

1, 2, 3, 4 priedai

2008 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-60 „Dėl mokinių priėmimo į Kretingos rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“

Priedas

2008 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-61 „Dėl Kretingos sporto mokyklos dalyvių vienos paros maitinimosi išlaidų sporto renginiuose, vykstančiuose Lietuvoje, piniginių kompensacijų dydžių patvirtinimo“

Priedas

2008 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-62 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T2-284 „Dėl vaikų priėmimo į Kretingos rajono ikimokyklinio ugdymo programas vykdančias mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

2008 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-63 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2 - 90 „Dėl vaikų priėmimo į Kretingos rajono priešmokyklinio ugdymo programas vykdančias mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“

2008 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-64 „Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro vaikų globos (rūpybos) tarnyboje globojamų (rūpinamų) vaikų maitinimo piniginių normų ir maistpinigių išmokėjimo tvarkos bei dienos veiklos tarnybą lankančių vaikų maitinimo piniginės normos patvirtinimo“

2008 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-65 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos narių ir valstybės tarnautojų 2008 metų mokymo prioritetų nustatymo“

2008 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-66 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio“

2008 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-67 „Dėl atleidimo nuo nuomos mokesčio“

2008 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-68 „Dėl leidimo parduoti gyvenamąją patalpą“

2008 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-69 „Dėl kompiuterių įrangos perėmimo“

2008 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-70 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“

2008 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-71 „Dėl valstybės turto perdavimo Kretingos sporto mokyklai“

2008 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-72 „Dėl bendrabučio pastato J. Pabrėžos g. 8, Kretingoje, perdavimo ir panaudos“

2008 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-73 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T2-281 dalinio pakeitimo“

2008 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-74 „Dėl priemokos Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai nustatymo“

2008 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-75 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“

2008 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-76 „Dėl komisijos sudarymo“