Gruodis

 2018 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-315 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T2-27 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo“

 Priedai

24 0 0

 2018 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-316 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamų ir asignavimų pakeitimo“

 Priedas

24 0 0

 2018 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-317 „Dėl žemės mokesčio sumažinimo 2018 metais“

 Priedas

22 0 1

 2018 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-318 „Dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio“

22 0 0

 2018 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-319 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-350 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

 Priedas

23 0 1

 2018 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-320 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų tvirtinimo“

23 0 1

 2018 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-321 „Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriui“

24 0 0

 2018 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-322 „Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui“

24 0 0

 2018 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-323 „Dėl pareiginės algos koeficiento ir 5 metų kadencijos nustatymo Kretingos rajono savivaldybės kontrolieriui ir Kretingos rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“

24 0 0

 2018 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-324 „Dėl vidaus sandorio sudarymo“

17 5 2

 2018 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-325 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T2-274 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, diferencijavimo“ pripažinimo netekusiu galios“

24 0 0

 2018 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-326 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo tvirtinimo“

 Priedas

24 0 0

 2018 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-327 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

24 0 0

 2018 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-328 „Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“ partnerio teisėmis“

24 0 0

 2018 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-329 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-132 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto fondo ir Kretingos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

 2018 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-330 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-103 „Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir socialinių paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo“

 Priedas

18 0 3

 2018 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-331 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros paveldo apsaugos 2019–2021 m. programos tvirtinimo“

 Priedas

24 0 0

 2018 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-332 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais“

23 0 0

 2018 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-333 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties atnaujinimo“

22 0 0

 2018 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-334 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“

24 0 0

 2018 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-335 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nuomos“

22 0 0

 2018 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-336 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nurašymo“

23 0 0

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.