Spalis

2018 m. spalio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-270 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamų ir asignavimų pakeitimo“

Priedai

23 0 0

2018 m. spalio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-271 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-231 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pedagoginių ir kitų darbuotojų tarifinio sąrašo rengimo, tikrinimo, derinimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“

23 0 0

2018 m. spalio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-272 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo“

Priedas

18 0 5

2018 m. spalio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-273 „Dėl Sandros Grigaitytės-Gedvilienės priėmimo Kretingos rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigoms“

23 0 0

2018 m. spalio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-274 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-46 „Dėl vietinių rinkliavų nuostatų tvirtinimo, Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2000 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. 227 dalinio pakeitimo ir kai kurių rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo“

22 0 1

2018 m. spalio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-275 „Dėl pritarimo partnerystės sutarties projektui“

Priedas

23 0 0

2018 m. spalio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-276 „Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis“

22 0 1

2018 m. spalio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-277 „Dėl Kretingos rajono daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo“

23 0 0

2018 m. spalio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-278 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-112 „Dėl 2017–2020 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2018 m. įgyvendinamų priemonių tvirtinimo“ pakeitimo“

22 0 0

2018 m. spalio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-279 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-142 „Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“

22 0 0

2018 m. spalio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-280 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Kumpikų filialo uždarymo“

22 0 0

2018 m. spalio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-281 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2-447 „Dėl Kretingos rajono garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

2018 m. spalio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-282 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-250 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijų skyrimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

2018 m. spalio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-283 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. T2-199 „Dėl Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos projektų dalinio finansavimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

22 0 0

2018 m. spalio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-284 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės apdovanojimo Vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medaliu nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

2018 m. spalio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-285 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise savivaldybės įmonei „Kretingos komunalininkas“

23 0 0

2018 m. spalio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-286 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais“

23 0 0

2018 m. spalio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-287 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-330 „Dėl viešame aukcione parduodamo Kretingos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

2018 m. spalio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-288 „Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Darbėnų seniūnijoje“

Priedas

23 0 0

2018 m. spalio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-289 „Dėl gatvių pavadinimų pakeitimo Darbėnų seniūnijoje“

Priedai

22 0 0

2018 m. spalio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-290 „Dėl Antano Maliausko gatvės pavadinimo suteikimo Žygų kaime, Žalgirio seniūnijoje“

Priedas

23 0 0

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.