Asmens duomenų apsauga

Pagrindinė Kretingos rajono savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūno pareiga yra sudaryti sąlygas laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB ( Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), skatinant organizacijoje duomenų apsaugos kultūrą ir padedant įgyvendinti esminius Bendrojo duomenų apsaugos reglamento elementus, pvz., duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises, pritaikytąją ir standartizuotąją duomenų apsaugą, taip pat daryti duomenų tvarkymo veiklos įrašus, užtikrinti duomenų tvarkymo saugumą ir teikti pranešimus apie duomenų saugumo pažeidimus.

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės.

Kretingos rajono savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūno funkcijas atlieka Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausiasis specialistas Mindaugas Mickus (el. p. mindaugas [dot] mickus [at] kretinga [dot] lt, tel. +370 445 75119).

Kretingos rajono savivaldybės administracijos veiksmus, susijusius su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite pateikti Valstybinei asmens duomenų apsaugos inspekcijai.

 

Atmintinė asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją dėl skundo pateikimo

 

Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija

A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius

Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445

Faks. (8 5) 261 9494

El. p. ada [at] ada [dot] lt

 

Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Kretingos rajono savivaldybės administracijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Kretingos rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

Kretingos rajono savivaldybės administracijos vaizdo stebėjimo taisyklės