Gegužė

 2018 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-150 „Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2019 metais vykdomai veiklai, nustatymo“

Priedai

23 0 0

 2018 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-151 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų 2018 metams nustatymo“

17 1 5

 2018 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-152 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2019 metams  nustatymo“

23 0 0

 2018 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-153 „Dėl 2019 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo“

Priedas

23 0 0

 2018 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-154 „Dėl Kretingos miesto rekreacinių vietovių, želdynų ir želdinių tvarkymo specialiojo plano rengimo“

20 1 2

 2018 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-155 „Dėl Kretingos miesto ir rajono išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano rengimo“

20 0 3

 2018 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-156 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T2-273 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2018 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų bei 2018 m. savivaldybės biudžeto lėšų, eilės sudarymo“ pakeitimo“

20 0 3

 2018 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-157 „Dėl atlygintinų paslaugų Kretingos rajono savivaldybės viešojoje įstaigoje Kretingos ligoninėje kainos nustatymo“

18 2 1

 2018 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-158 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-338 „Dėl atlygintinų slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų lovadienio kainos Kretingos rajono savivaldybės viešosiose sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose stacionarines paslaugas, nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios“

18 3 0

 2018 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-159 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo ir lengvatų suteikimo“

22 0 0

 2018 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-160 „Dėl pavedimo SĮ „Kretingos komunalininkas“

20 1 2

 2018 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-161 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“  pakeitimo“

18 3 0

 2018 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-162 „Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos lopšelio-darželio „Voveraitė“ reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašo ir Kretingos Simono Daukanto progimnazijos nuostatų patvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

20 0 1

 2018 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-163 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T2-269 „Dėl apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo“ pakeitimo“

Priedas

21 0 0

 2018 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-164 „Dėl priėmimo į Kretingos rajono neformaliojo vaikų švietimo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“

22 0 0

 2018 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-165 „Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį“

21 0 0

 2018 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-166 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijos skyrimo“

21 0 0

 2018 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-167 „Dėl įgaliojimų suteikimo Kretingos socialinių paslaugų centrui“

18 0 3

 2018 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-168 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-212 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo tvirtinimo, pareigybės kategorijos nustatymo“ pakeitimo“

20 0 0

 2018 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-169 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos  2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-211 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

Priedas

21 0 0

 2018 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-170 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-132 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto fondo ir Kretingos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“

20 0 0

 2018 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-171 „Dėl socialinio būsto gyvenamųjų patalpų (buto) pirkimo“

21 0 0

 2018 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-172 „Dėl buto pardavimo“

20 0 0

 2018 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-173 „Dėl valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“

21 0 0

 2018 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-174 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti  patikėjimo teise“

21 0 0

 2018 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-175 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-67 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo“

21 0 0

 2018 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-176 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono švietimo įstaigoms“

Priedas

20 0 0

 2018 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-177 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarčių atnaujinimo“

21 0 0

 2018 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-178 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nurašymo“

20 0 0

 2018 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-179 „Dėl sutikimo nurašyti Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikį materialųjį turtą“

21 0 0

 2018 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-180 „Dėl Mokyklos gatvės Kartenos miestelyje Kartenos seniūnijoje pratęsimo“

 Priedas

21 0 0

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.