Balandis

 2018 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-123 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo“

Priedas

21 0 0

 2018 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-124 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamų ir asignavimų pakeitimo“

Priedai

21 0 0

 2018 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-125 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų vadovo 2017 metų ataskaitos“

Priedas

22 0 0

 2018 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-126 „Dėl UAB „Kretingos vandenys“ vadovo 2017 metų ataskaitos“

Priedas

21 0 0

 2018 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-127 „Dėl UAB Kretingos autobusų parko vadovo 2017 metų ataskaitos“

Priedas

18 2 2

 2018 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-128 „Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ vadovo 2017 metų ataskaitos“

Priedas

22 0 0

 2018 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-129 „Dėl UAB „Kretingos turgus“ vadovo 2017 metų ataskaitos“

Priedas

17 5 0

 2018 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-130 „Dėl UAB „Kretingos turgus“ kainų nustatymo“

17 3 2

 2018 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-131 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2017 metų ataskaitų“

1 priedas

2 priedas

22 0 0

 2018 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-132 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 2017 m. veiklos ataskaitos“

22 0 0

 2018 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-133 „Dėl Kretingos rajono garbės piliečio vardo suteikimo“

22 0 0

 2018 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-134 „Dėl įgaliojimų Kretingos rajono savivaldybės merui“

21 0 1

 2018 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-135 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo“

21 1 0

 2018 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-136 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės keleivinio kelių transporto kontrolės nuostatų patvirtinimo“

21 0 0

 2018 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-137 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros Kretingos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“

Priedas

21 0 0

 2018 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-138 „Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį“

Priedas

21 0 0

 2018 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-139 „Dėl socialinio būsto gyvenamųjų patalpų (buto) pirkimo“

21 0 0

 2018 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-140 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo ir uždraudimo 2018 m.“

21 0 0

 2018 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-141 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-207 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo“ pakeitimo“

Priedas

19 0 0

 2018 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-142 „Dėl prašymo perduoti Kretingos miesto teritorijoje esančius valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypus patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybei“

21 0 0

 2018 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-143 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais“

21 0 0

 2018 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-144 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

21 0 0

 2018 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-145 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties atnaujinimo“

21 0 0

 2018 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-146 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T2-395 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigoms“ pakeitimo“

Priedas

21 0 0

 2018 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-147 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nurašymo“

20 0 0

 2018 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-148 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nurašymo“

21 0 0

 2018 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-149 „Dėl valstybės trumpalaikio ir ilgalaikio  materialiojo turto nurašymo“

21 0 0

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.