Gruodis

 2017 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-327 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-40 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo“

1 priedas

2 priedas

23 0 0

 2017 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-328 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamų ir asignavimų pakeitimo“

Priedai

22 0 1

 2017 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-329 „Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio“

21 0 1

 2017 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-330 „Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio“

23 0 0

 2017 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-331 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo ir lengvatos suteikimo“

23 0 0

 2017 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-332 „Dėl lėšų skyrimo Kretingos rajono sodininkų bendrijoms“

23 0 0

 2017 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-333 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-192 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų 2017–2019 metų investicijų plano derinimo“ pakeitimo“

Priedas

23 0 0

 2017 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-334 „Dėl švietimo įstaigų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo“

23 0 0

 2017 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-335 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“  pakeitimo“

22 0 1

 2017 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-336 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“

23 0 0

 2017 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-337 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-196 „Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo“

23 0 0

 2017 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-338 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-261 „Dėl Antikorupcijos komisijos pirmininko skyrimo“ pakeitimo“

23 0 0

 2017 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-339 „Dėl lankytinų vietų pavadinimų tvirtinimo“

21 0 0

 2017 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-340 „Dėl atstovų į Kretingos miesto vietos veiklos grupės valdybą delegavimo ir įgaliojimų suteikimo“

22 0 0

 2017 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-341 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-434 „Dėl atvirų jaunimo erdvių veiklos programų finansavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

22 0 0

 2017 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-342 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-167 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo“

21 0 0

 2017 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-343 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2-305 „Dėl komisijos sudarymo“ pakeitimo“

22 0 0

 2017 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-344 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-281 „Dėl atstovų skyrimo į Kretingos rajono kultūros centro tarybą“ pakeitimo“

23 0 0

 2017 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-345 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-33 „Dėl komisijos laisvės kovoms įamžinti sudarymo“ pakeitimo“

23 0 0

 2017 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-346 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m.  balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-143 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

 2017 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-347 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-173 „Dėl komisijos sudarymo“ pakeitimo“

23 0 0

 2017 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-348 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-104 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto nuomos sąlygų pakeitimo“ pakeitimo“

23 0 0

 2017 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-349 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

22 0 0

 2017 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-350 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

23 0 0

 2017 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-351 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti Kretingos rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai“

22 0 1

 2017 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-352 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“

22 0 0

 2017 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-353 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės negyvenamųjų patalpų panaudos“

23 0 0

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.