Birželis

 2017 m. birželio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-196 „Dėl darbo santykių nutraukimo su Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ direktore Milda Žiliene“

23 0 0

 2017 m. birželio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-197 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamų ir asignavimų pakeitimo“

Priedai 

21 0 0

 2017 m. birželio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-198 „Dėl žemės nuomos mokesčio“

23 0 0

 2017 m. birželio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-199 „Dėl priemokos skyrimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriui Virginijui Domarkui“

19 4 0

 2017 m. birželio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-200 „Dėl priemokos skyrimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Povilui Černeckiui“

18 3 1

 2017 m. birželio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-201 „Dėl 2017 metų Kretingos rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos tvirtinimo“

22 0 0

 2017 m. birželio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-202 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto veiklos projektų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

13 0 10

 2017 m. birželio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“

Priedas 

20 0 1

 2017 m. birželio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-204 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo Kretingos rajono savivaldybėje aprašo tvirtinimo“

23 0 0

 2017 m. birželio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-205 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 2016 m. veiklos ataskaitos“

23 0 0

 2017 m. birželio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-206 „Dėl darbo santykių nutraukimo su Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einančia direktoriaus pareigas, Diana Bakstiene“

23 0 0

 2017 m. birželio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-207 „Dėl bendradarbiavimo sutarties pasirašymo valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 216 Gargždai-Kretinga 22,08 km esančios sankryžos su Kretingos miesto Vytauto gatve rekonstrukcijos techninio projekto parengimo ir statybos darbų atlikimo“

Priedas 

23 0 0

 2017 m. birželio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-208 „Dėl budinčio globotojo veiklos organizavimo Kretingos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“

23 0 0

 2017 m. birželio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-209 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-132 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto fondo ir Kretingos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

 2017 m. birželio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-210 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto nuomos sąlygų pakeitimo“

23 0 0

 2017 m. birželio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-211 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-66 „Dėl 2017 metų Kretingos rajono Salantų kultūros centro veiklos programos tvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

 2017 m. birželio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-212 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-160 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo ir uždraudimo 2017 m.“ pakeitimo“

21 0 0

 2017 m. birželio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-213 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo ir lengvatos suteikimo“

22 0 1

 2017 m. birželio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-214 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-45 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonių tvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

 2017 m. birželio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-215 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-201 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo“

22 0 1

 2017 m. birželio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-216 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T2-232 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko skyrimo“ pakeitimo“

22 0 1

 2017 m. birželio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-217 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m . birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-202 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo“

22 0 0

 2017 m. birželio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-218 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“

23 0 0

 2017 m. birželio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-219 „Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, nuomos“

23 0 0

 2017 m. birželio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-220 „Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, nuomos“

23 0 0

 2017 m. birželio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-221 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“

23 0 0

 2017 m. birželio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-222 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-18 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo“

23 0 0

 2017 m. birželio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-223 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo“

22 0 0

 2017 m. birželio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-224 „Dėl sutikimo parduoti materialųjį turtą“

22 0 0

 2017 m. birželio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-225 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nurašymo“

23 0 0

 2017 m. birželio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-226 „Dėl materialiojo trumpalaikio ir ilgalaikio valstybės turto nurašymo“

21 0 0

 2017 m. birželio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-227 „Dėl gatvių pavadinimų Žalgirio seniūnijoje suteikimo“

Priedas 

21 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.