2008 metai

2008 m. sausio 11 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-12 „Dėl detaliojo plano Šventosios g. 23, Kretingos m., tvirtinimo“

2008 m. vasario 5 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-72 „Dėl detaliojo plano Pušyno g. 10, Kretingos m., tvirtinimo“

2008 m. vasario 5 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-73 „Dėl detaliojo plano Padvarių k., Kretingos r., tvirtinimo“

2008 m. birželio 30 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-427 "Dėl detaliojo plano Laukų g. 35A, Kretingos m. tvirtinimo"

2008 m. rugsėjo 18 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-607 "Dėl Kretingos miesto šventės, skirtos Kretingos miesto savivaldos 400-osioms metinėms paminėti, ženklo konkurso nuostatų patvirtinimo"

2008 m. spalio 1 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-643 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo“

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

2008 m. spalio 8 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-652 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sąrašo patvirtinimo“

Kretingos rajono viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sąrašas

2008 m. lapkričio 5 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-728 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimo“

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės