Skelbimai apie neįvykusius pirkimus (nuo 2012-01-01)

 

Nuo 2015-07-01 iki 2017-07-01 viešųjų pirkimų skelbimai pasiekiami adresu http://vp.kretinga.lt .

 

2015-05-11

Dėl supaprastinto atviro konkurso „Sporto ir sveikatingumo centro pastato Savanorių g. 23A, Kretingos m., statyba“

 Išsamiau »
2015-05-11

Dėl supaprastinto atviro konkurso „Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos pastatų Vilniaus g. 12/ Žemaitės al.2, Kretingos m. atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimas ir statybos darbų pagal parengtą projektą atlikimas“

 Išsamiau »
2012-09-25

Neįvykęs mažos vertės pirkimas apklausos būdu „Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos pastatų Vilniaus g. 12/Žemaitės al. 2, Kretingos m., atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimas ir darbų pagal parengtą projektą atlikimas“

 Išsamiau »
2012-08-17

Neįvykęs supaprastintas atviras konkursas „Ilgalaikės banko paskolos pirkimas“

 Išsamiau »
2012-07-17

Neįvykęs mažos vertės pirkimas apklausos būdu „Lauko treniruoklių komplektai“

 Išsamiau »
2012-05-08

Neįvykęs mažos vertės pirkimas apklausos būdu „Transporto priemonių draudimo paslaugų pirkimas“

 Išsamiau »
2012-04-20

Neįvykęs mažos vertės pirkimas apklausos būdu „Akmenės g. Kretingos m., lietaus nuotekų tinklų nuo Birutės g. iki sklypo Nr. 7 pabaigos statybos ir gatvės atkarpos nuo Birutės g. iki sklypo Nr. 11 rekonstravimo darbai“

 Išsamiau »
2012-04-19

Neįvykęs mažos vertės pirkimas apklausos būdu „Audito paslaugų pirkimas“

2012-04-16 Kretingos rajono savivaldybės administracijos organizuotas mažos vertės pirkimas apklausos būdu „Audito paslaugų pirkimas“ neįvyko, nes iki nurodyto termino negautas nė vienas pasiūlymas.

2012-04-19

Neįvykęs mažos vertės pirkimas apklausos būdu

2012-04-12 Kretingos rajono savivaldybės administracijos organizuotas mažos vertės pirkimas apklausos būdu „Kretingos rajono kelių ženklinimo darbai“ neįvyko, vadovaujantis apklausos sąlygų 9.4.2 punktu.