Mobilizacija

Aktuali informacija Lietuvos piliečiams apie mobilizaciją

Pastarosiomis dienomis jaučiamas susidomėjimas mobilizacija, todėl teikiame aktualią informaciją, kada ir kas skelbia mobilizaciją, ką paskelbus mobilizaciją turi daryti karo prievolininkai ir civiliai gyventojai, valstybės ir savivaldybių institucijos, ūkio subjektai.

Kas yra mobilizacija?

Mobilizacija yra valstybės, savivaldybių institucijų ar įstaigų ir ūkio subjektų veiklos pertvarkymas rengiantis individualiai ar kolektyvinei valstybės gynybai, taip pat pasirengimas suteikti reikiamą priimančiosios šalies paramą sąjungininkų ginkluotosioms pajėgoms.

Mobilizacijos metu, kai būtina ginti Tėvynę arba vykdyti Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus, taip pat numatomas karo prievolininkų šaukimas į privalomąją karo tarnybą.  Išsamiau »

Dokumentai

Įstatymai

Tarptautinės sutartys

Mobilizacijos administravimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai:
 
Krašto apsaugos ministro įsakymai:
 
 
Mobilizacijos departamento ir pilietinio pasipriešinimo prie Krašto apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymai:

 

Priimančiosios šalies parama

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai:
 
 
Krašto apsaugos ministro įsakymai:
 

Mobilizacinis mokymas

Mobilizacijos departamento ir pilietinio pasipriešinimo prie Krašto apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymai:
 

Priimančiosios šalies paramos mokymas

Krašto apsaugos ministro įsakymai:
 
 
Mobilizacijos departamento ir pilietinio pasipriešinimo prie Krašto apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymai: