Vaiko teisių apsaugos skyrius (iki 2018-07-01)

 
 
 
Bendras informacinis Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos telefonas: 8 615 88 088
 


 
 

Adresas: Vilniaus g. 8, LT-97108, Kretinga

 

Atsisveikinta su iki šiol savivaldybės administracijos pavaldume buvusiais vaiko teisių apsaugos specialistais

Nuo liepos 1-osios pradeda veikti centralizuota vaiko teisių apsaugos sistema. Vaiko teisių apsaugos funkcija, iki šiol priklausiusi savivaldybėms, keičiama į valstybinę vaiko teisių apsaugos funkciją, todėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojai tampa Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojais.  Išsamiau »

Dalijosi patirtimi sprendžiant smurto artimoje aplinkoje problemas

Pasidalyti tarpinstitucinio bendradarbiavimo patirtimi efektyvesniam smurto artimoje aplinkoje sprendimui vasario 1 dieną į Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių (VTAS) buvo atvykusios Lygių galimybių plėtros centro ekspertės Margarita Jankauskaitė ir Vilana Pilinkaitė Sotirovič.  Išsamiau »

Vyko susitikimai-diskusijos bendradarbiavimo vaiko teisių apsaugos srityje klausimais

Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriuje (VTAS) spalio 21 d. viešėjo Klaipėdos apskrities savivaldybių Vaiko teisių apsaugos skyrių vedėjos. Susitikimo metu aptarti aktualūs veiklos klausimai, diskutuota dėl Vaiko teisių apsaugos tarnybų (skyrių) vadovų asociacijos įstatų keitimo.  Išsamiau »

Tarpinstitucinis pasitarimas dėl smurto artimoje aplinkoje

Spalio 7 d. Kretingos rajono savivaldybėje vyko Vaiko teisių apsaugos skyriaus (VTAS) specialistų organizuotas tarpinstitucinis pasitarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintos Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014-2020 m. programos įgyvendinimo.  Išsamiau »

Lankėsi Kretingos socialinių paslaugų centre

Prieš prasidedant naujiems mokslo metams, Kretingos rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Violeta Lukoševičienė, vyriausiosios specialistės Aušra Margevičienė ir Rasa Piekienė aplankė Kretingos socialinių paslaugų centre globojamus vaikus, pasveikino juos su Rugsėjo pirmąja.  Išsamiau »

Aptartos vaiko teisių apsaugos ir globos sričių naujovės

Liepos 10 dieną Kretingos rajono savivaldybėje vykusio Klaipėdos apskrities savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių (toliau – VTAS) vedėjų susitikime pristatytos naujovės vaiko teisių ir globos srityse bei aptarti praktinėje veikloje kylantys klausimai.  Išsamiau »

Pageidaujantiems įvaikinti

Per 2011 m. Kretingos rajone be tėvų globos liko 20 vaikų. Vaikų amžius įvairus, nuo 3 mėnesių iki 17 metų. 6 vaikai apgyvendinti globėjų šeimose, 14 vaikų – Kretingos socialinių paslaugų centre, kuriame šiuo metu auga 22 vaikai.

Skyriaus specialistams 2011 metais dažniausiai teko pasirūpinti vaikais, kurie augo socialinės rizikos šeimose, vaikų tėvai nesugebėjo užtikrinti saugių gyvenimo sąlygų, pasirūpinti jų sveikata bei priežiūra. Paėmus vaikus iš šeimos, jiems buvo nustatyta laikinoji globa (rūpyba). Vaiko laikinosios globos (rūpybos) tikslas – grąžinti vaiką į šeimą. Išnykus vaiko paėmimo priežastims, jis yra grąžinamas tėvams. Per 2011 m. metus tėvams grąžinti 6 vaikai.  Išsamiau »

Surinktas turinys